Logga in

Glömt ditt lösenord?

Checklista: de olika stegen i en biståndsbedömning

Vad behöver du tänka på när du utreder en ansökan inom socialtjänsten som rör äldreomsorgen? Med vår checklista kan du checka av de olika stegen i en biståndsbedömning.  

Steg 1: Vad ska du pröva?

När du har fått in en ansökan ska du börja med att avgöra vad det är du ska utreda. Formuleringen i ansökan avgör din prövningsram. Exempelvis kan det vara fråga om att pröva om personen har rätt till särskilt boende eller kontaktperson, men det kan också röra önskemål om en specifik kontaktperson.

Steg 2: Har den enskilde ett behov av det som ansökan gäller för att uppnå skälig levnadsnivå?

Som steg 2 i handläggningen ska du utreda om den sökande behöver det som han eller hon har ansökt om för att få en skälig levnadsnivå.  Om du bedömer att behov föreligger ska du gå vidare till steg 3. Om inte så ska ansökan avslås, se steg 6.

Steg 3: Kan den enskilde tillgodose behovet själv?

I detta steg ska du som handläggare utreda om den sökande kan tillgodose sina behov själv. Gör personen allt vad han eller hon kan för att tillgodose behovet själv? När det handlar om en insats som får avgiftsbeläggas enligt socialtjänstlagen får du inte ta hänsyn till den sökandes ekonomi. Kan personen tillgodose behovet själv ska ansökan avslås och du kan gå vidare till steg 6. Om inte så ska nästa steg i handläggningen ta vid.

Steg 4: Kan behovet tillgodoses på annat sätt

Som steg 4 ska du ställa frågan om behovet som efterfrågas kan tillgodoses på annat sätt. Du ska också ta reda på om behovet kan tillgodoses genom insatser som faller inom ramen för andra myndigheters ansvarsområde. Det är däremot aldrig okej att avslå en ansökan för att den sökande har råd att köpa en tjänst själv, att hänvisa till frivilliga organisationer eller att villkora ett beslut med drogtest eller undersökning av psykolog eller läkare. Om behovet kan tillgodoses på något annat sätt ska ansökan avslås, se steg 6. Om inte så går du vidare till nästa steg i handläggningen.

Steg 5: Hur ska biståndet utformas?

Det är viktigt att vara lyhörd inför den enskildes önskemål om utformningen av insatsen. Om det finns två likvärdiga alternativ där det ena kostar mindre än det andra får du frångå den sökandes önskemål och besluta om det alternativ som är mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Glöm inte heller att ta ställning till om beslutet ska tidsbegränsas eller gälla tillsvidare.

Steg 6: Fatta ett välmotiverat beslut

Det är ett krav enligt förvaltningslagen att motivera avslagsbeslut väl. Det är inte ett måste gällande bifall, men det rekommenderas ändock att göra det. 

Steg 7: Formulera din beslutsmening omsorgsfullt

Det är beslutsmeningen som ska verkställas. Den får inte vara tvetydig så formulera den noggrant. Ta också ställning till om beslutet behöver ha ett omprövningsförbehåll.

Detta är en förkortad och förenklad version av en av våra checklistor som finns i vår informationstjänst – JP Socialnet. 
Vill du lära dig mer om äldreomsorgen och ärendehanteringsprocessen? I vår interaktiva webbkurs juridik i äldreomsorgen får du en pedagogisk och tydlig genomgång både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv.

Publicerad 12 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024