Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Fortsatt starka finanser hos kommuner och landsting

26,4 miljarder kronor – så stort överskott redovisar kommuner och landsting sammanräknat för 2017.

14 mar 2018

När PUL är borta, dansar rättshaveristerna på bordet - eller?

Så hanterar du begäran om registerutdrag enligt GDPR

5 mar 2018

Regeringen föreslår karens för politiker som byter bransch

Regeringen föreslår att statsråd och statssekreterare som byter jobb ska kunna sättas i karantän. Tanken bakom förslaget är att förhindra intressekonflikter.  

23 feb 2018

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun

Länsstyrelsen beslutade att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot tiggeri inom vissa områden i kommunen. Vellinge kommun överklagade beslutet, men Förvaltningsrätten i Malmö slår fast att Länsstyrelsens beslut ska kvarstå. 

8 feb 2018

Förslag om utökat rökförbud för att förebygga cancer

Rökning är en av de tyngsta bidragande orsakerna till att cancer senare utvecklas. För att förebygga detta föreslår regeringen nu rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser och tågperronger.

30 jan 2018

Är allt i GDPR relevant för offentlig verksamhet?

Är allt i GDPR är relevant för en offentlig, lagstyrd verksamhet? Till exempel rätten till dataportabilitet och rätten att bli glömd? Läs våra jurister svar.

26 jan 2018

Regeringen föreslår ny lag om kommunal bokföring och redovisning

I en remiss som överlämnats till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen ska göra redovisningen mer rättvisande, transparent och jämförbar.

23 jan 2018

Regeringen föreslår att vinsterna i välfärden begränsas

Idag har regeringen överlämnat lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Förslaget innebär en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå.

19 jan 2018

Intressanta möten och givande diskussioner under Kvalitetsmässan

Idag var sista dagen av tre på Kvalitetsmässan 2017. Ett stort tack till er alla som besökte vår monter och som vi fick en pratstund med! 

16 nov 2017

JO riktar kritik mot skola som dröjde med att med att lämna ut offentliga handlingar

I början av juni i år begärde en elev att få sina betyg skickade till sig via e-post. En månad senare hade skolan ännu inte lämnat ut betygen. JO riktar kritik mot skolan med anledning av dröjsmålet.  

10 nov 2017

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och GDPR

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen skolans arbete mot kränkande behandling och hur ska huvudmän förhålla sig till den nya lagstiftningen? 

20 okt 2017

Ny förvaltningslag beslutad av riksdagen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

22 sep 2017

Christer Hjert och Natalie Glotz Stade kommenterar nya kommunallagen

Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft. Men redan nu arbetar JP Infonets experter Christer Hjert och Natalie Glotz Stade med att kommentera den nya lagen. 

20 sep 2017

Nu behöver inte alla delegationsbeslut anmälas

Nu föreslås att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till dem.

1 sep 2017

EU-domstolen: byt namn på sojamjölk och tofusmör

Ord som ”mjölk” och ”smör” får inte användas i marknadsföring eller försäljning av vegetabiliska produkter. Produkter som ”sojamjölk” och ”tofusmör” måste därför byta namn enligt EU-domstolen.

14 jul 2017

Nu publiceras två nya lagkommentarer i JP Livsmedelsnet

JP livsmedelsnet växer! Nu publiceras lagkommentarer till vites- och livsmedelslagen i tjänsten.

2 jun 2017

Ny lagkommentar till viteslagen i JP Djurnet

JP Djurnet är tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på till exempel en länsstyrelse eller i privat verksamhet. Du får tillgång till en stor del bearbetat material i form av redaktionella nyhetsbrev, expertanalyser och referat. Nu publiceras även lagkommentar till viteslagen i tjänsten.

31 maj 2017

Ny ersättning till kommuner för gymnasieungdomar med uppehållstillstånd

Regeringen har fattat beslut om ändringar i kommunersättningsförordningen. Ändringen innebär att kommuner och landsting nu får ersättning för ungdomar som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå.

31 maj 2017

JP Förvaltningsnet blir större!

JP Förvaltningsnet växer med fyra nya lagkommentarer. 

23 maj 2017

Förstärkt sekretesskydd för offentligt anställda – förslag från regeringen

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

9 maj 2017

5 , 6 , 7 , 8 , 9 (denna sida) , 10 , 11 , 12 ,