Logga in

Glömt ditt lösenord?

”Att arbeta i skolan är att arbeta i en ständigt föränderlig värld”

Joakim Gestberg arbetar som skolchef på Utvecklingspedagogik Sverige AB och har under många år vänt sig till JP Infonets rådgivare för att få hjälp och stöd i skoljuridiska frågor. Här berättar Joakim mer om sin bakgrund, sina utmaningar i det dagliga arbetet och vad han egentligen tycker om juridik. Vår rådgivare Simon Jernelöv beskriver också vilka skoljuridiska frågor som är vanligt förekommande och hur samarbetet med Utvecklingspedagogik har vuxit fram över åren.

Joakim har jobbat i friskolans värld i drygt 25 år, främst inom gymnasiesärskolan där han arbetat som både elevassistent och lärare. En rektorstjänst på Häggviks Gymnasium, som ägs av Utvecklingspedagogik, ledde honom vidare och nu arbetar Joakim som skolchef på samma företag. 

Joakim_Gestberg16x9.jpg

– Jag ansvarar för företagets skolområde vilket omfattar sex skolor utspridda i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Kärrtorp i söder, berättar Joakim. Samtliga skolor vänder sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd, antingen som särskolor eller som resursskolor med en begränsning i mottagandet till att gälla elever med diagnos inom autismspektrum. 

I rollen som skolchef arbetar Joakim nära rektorerna och mycket av tiden går åt till att arbeta med organisatorisk och pedagogisk utveckling.

– Som skolchef är jag huvudmannens representant och ansvarar för företagets skolverksamheter. I uppdraget ingår bland annat att se till att skolorna följer lagar och regler, ansvara och värna om ansvarsfördelningen, ansvara för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet, åtgärda eventuella brister samt biträda och informera huvudmannen, berättar Joakim och fortsätter: Jag har ett nära samarbete med våra rektorer och träffar dem regelbundet både individuellt och i grupp. 

Skolan och juridiken

Det dagliga arbetet är ofta genomsyrat av juridik och Joakim kommer in på utmaningarna som han stöter på i sin roll som skolchef.

– Att arbeta i skolan är att arbeta i en ständigt föränderlig värld! Det är hela tiden många nya direktiv och ny lagstiftning som jag måste ha koll på och som vi måste anpassa oss efter, menar Joakim. I och med att skolan i väldigt hög grad är en lag- och regelstyrd verksamhet berörs jag dagligen av juridik på ett eller annat sätt. Skollagen, i form av JP Skolnet, ligger ständigt i väskan och används mycket flitigt. Känner vi att vi behöver lite extra hjälp och stöd vänder både jag och våra rektorer oss till Simon eller Janna (Sundberg, reds. anm.), framhåller Joakim. Det kan till exempel handla om ett komplext skolinspektionsärende, tolkning av lagtext, stöd vid överklaganden av beslutade tilläggsbelopp, hjälp att skriva ur ett juridiskt korrekt perspektiv m.m.

skola_barn_glada16x9.jpg

Joakim fortsätter att prata om juridiken i skolverksamheten och på vilket sätt JP Infonets rådgivare hjälper till när det uppstår kniviga situationer.

"Ibland uppstår det kniviga situationer, exempelvis hur man ska tolka viss lagtext eller när lagar kan stå emot varandra."

– Jag tycker att juridik är både intressant och spännande och oftast inte speciellt svårt. Men ibland uppstår det kniviga situationer, exempelvis hur man ska tolka viss lagtext eller när lagar kan stå emot varandra. Ofta har jag då vänt mig till Simon och Janna hos er för att få stöd och råd, berättar Joakim. Jag har någonstans läst följande citat: “Juridik påminner om att lägga ett pussel. Det handlar om att ana ett slutresultat i en oordnad massa.” Det tycker jag är en ganska passande beskrivning!

JP Infonets rådgivare Simon Jernelöv ser från sitt håll hur skolan har ”juridifierats” allt mer de senaste decennierna och allt fler frågor blir föremål för tillstånd, tillsyn och överklaganden. 

– Det handlar inte minst om anmälningar om kränkande behandling och brister i stödarbetet. Här kan vi hjälpa till proaktivt med att se över hur organisationen arbetar med dessa frågor, men även med att komma med synpunkter när skolorna fått begäranden om yttrande som de ska besvara, säger Simon.

Simon framhåller också vilken förmån det har varit att få följa Joakim på Utvecklingspedagogik, som har gått från biträdande rektor till rektor och numera skolchef för hela koncernen.

– Det har varit väldigt givande att få vara med Utvecklingspedagogik både i de skoldagsnära frågorna och det visionära utvecklingsarbetet. Det är själva mixen som är spännande, menar Simon, och tillägger: Förutom att Joakim är en himla trevlig kille! 

Behöver du också ett juridiskt bollplank när det dyker upp svåra frågor? Hör av dig till någon av våra rådgivare så hjälper de dig.

Publicerad 12 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy