Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nytt avsnitt i JP Webbkurs–Mark och miljö

I den senaste uppdateringen går vi bl.a. igenom Weserdomen - se ett smakprov från avsnittet här!

31 aug 2018

Kommuners åtgärder för att klara handläggningstider enligt PBL

Vad gör kommuner för att uppfylla plan- och bygglagens krav på handläggningstider för ärenden? - Ta del av goda exempel här!

8 aug 2018

Solcellspaneler får monteras utan bygglov

Från den 1 augusti 2018 blir det tillåtet att montera solcellspaneler på byggnader om de följer byggnadens form - läs mer här! 

29 jun 2018

Regeringen föreslår ny regional fysisk planering

Regeringen föreslår i en proposition att det ska införas nya bestämmelser om regional fysisk planering i PBL. 

5 jun 2018

Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer

Boverket vill nu förlänga övergångsperioden att gälla till 1 januari 2019. 

1 jun 2018

Att överskrida byggnadsarean med 10 procent var inte tillåtet

I en dom från MÖD kommer domstolen fram till att bygglov inte kan beviljas för ett flerbostadshus som överskrider den tillåtna byggnadsarean med 10 procent.

4 maj 2018

Regeringen föreslår att solcellspaneler ska få monteras utan bygglov

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det inte längre ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare om de följer byggnadens form. 

23 feb 2018

Lagändringar inom plan och bygg från 1 januari 2018

Vid årsskiftet trädde ett antal lagändringar i PBL i kraft. Här går vi igenom hur detta påverkar plan- och byggregleringen. 

12 jan 2018

Regeringen ger 1,8 miljarder i byggbonus till 199 kommuner för över 73 000 byggstarter

199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus. Boverket har meddelat vilka kommuner som har beviljats regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. 

21 nov 2017

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag sätter personen med funktionsnedsättning i centrum

Den tidigare lagen om bostadsanpassningsbidrag ska nu ersättas med en ny lag som ska sätta individen vars behov ska tillgodoses i centrum.

16 okt 2017

Senaste halvårets praxis på samhällsbyggnadsområdet

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) domar på samhällsbyggnadsområdet berör regler om byggande, detalj- och översiktsplaner samt olika former av tillsyn.

6 okt 2017

Regeringens budgetproposition för 2018 - det här behöver du känna till

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Ta del av de mest intressanta förslagen inom områdena skola, social, äldreomsorg, samhällsbyggnad, fastighet, miljö och upphandling.

22 sep 2017

Nu ska attefallshusen bli större

Byggnader och hus som är befriade från bygglov ska bli mer flexibla och enklare att hyra ut till exempelvis unga vuxna och studenter.

14 sep 2017

Hundar måste hållas inomhus under natten enligt MÖD

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anser att en hundägare ska hålla sina hundar inomhus under natten. Enligt domstolen är hundskall nattetid en sådan störning som kan vara en olägenhet för människors hälsa.

18 jul 2017

JP Samhällsbyggnadsnet växer med lagkommentar till viteslagen

I JP Samhällsbyggnadsnet håller du dig uppdaterad och får en bred bevakning på vad som händer inom samhällsplanering och på bygglovsfronten. Nu kommer du kunna läsa lagkommentaren till viteslagen i tjänsten.

7 jun 2017

Ny rapport - stöd till upphandlande myndigheter som ska upphandla tillfälliga byggnader

Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten en rapport som ger en överblick av marknaden och som kan användas som underlag för att utföra ett strategiskt och långsiktigt inköpsarbete.

31 maj 2017

Ändringar i PBL ska få fart på byggandet

Nu ändras plan- och bygglagen. Lagändringarna ska göra planprocessen mer effektiv och ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov.

22 maj 2017

Nu publiceras kommentaren till färdtjänstlagen i JP Trafiknet

Med tjänsten JP Trafiknet får du en fullständig bevakning av trafikrättens område och alltid tillgång till ny lagstiftning och de senaste avgörandena. Nu publiceras även kommentaren till lagen om färdtjänst (färdtjänstlagen) i tjänsten.

17 maj 2017

Detaljplan upphävs - utfarten från det nya området är inte trafiksäker

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphäver en kommuns beslut att anta detaljplanen för att bygga ett nytt villaområde.

28 apr 2017

Systematisera och prioritera ert arbete med hjälp av en tillsynsplan

För att en kommun ska kunna upprätthålla och skapa en god bebyggelsemiljö behövs en effektiv och planerad tillsynsverksamhet.  

23 mar 2017

3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 ,