Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Webbinarium: HFD:s ”prispussel” och rätten att konkurrera med pris – var står vi idag?

Det är enligt likabehandlingsprincipen en grundläggande förutsättning att anbudsgivare i en offentlig upphandling ska ges möjlighet att konkurrera med pris. De senaste åren har vi emellertid sett en strid ström av avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som på olika sätt har påverkat och begränsat denna frihet. Detta i form av avgöranden om bland annat direkta och indirekta golvpriser och förbud mot negativ prissättning. 

På detta webbinarium tar Sylvia Lindén (Kilpatrick) och Per-Ola Bergqvist (Vinge) ett samlat grepp om de senaste årens vägledande praxis avseende prisfrågor. Vi startar med ett antal avgöranden från EU-domstolen, tar dig igenom HFD:s ”prispussel” och avslutar med en genomgång av den relativt omfattande rättspraxis som bildats i kammarrätterna. 

Den här sändningen spelades in i juni 2024. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Sylvia Lindén

Medverkande

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick

Sylvia Lindén är advokat och partner på Kilpatrick Townsend och har mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens inom upphandlingsrätt och kommersiella avtal.

Per-Ola Bergqvist

Medverkande

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024