Webbinarium: Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Välkommen till vårt webbinarium där vi presenterar rapporten Affärsjuristerna och klimatet: En nulägesanalys, som bygger på en enkätundersökning, djupintervjuer och publik information från Sveriges största affärsjuridiska byråer. Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap kring hur klimatrelaterade frågor aktualiseras i affärsjuristernas arbete, och att analysera advokaternas roll i näringslivets omställning.

För bara ett par veckor sedan publicerade Storbritanniens advokatsamfund en omfattande vägledning för att hjälpa advokater att inkludera klimatperspektivet i klientrådgivningen. Och förra året meddelade den globala advokatbyrån Clifford Chance att man framöver ska ta hänsyn till klimatpåverkan vid intag av nya ärenden. Detta är bara två exempel på hur advokatbranschen intagit en allt mer proaktiv roll i klimatomställningen runtom i världen.

Syns denna trend även inom den svenska advokatbranschen? Hur arbetar affärsjuridiska byråer i Sverige med klimat och hållbarhet? Och hur ser advokaterna på sin roll i näringslivets omställning?

Här kan du ta del av rapporten!

Studien är ett samarbete mellan den svenska tankesmedjan Climate Change Counsel och det svenskägda informations- och kunskapsföretaget JP Infonet AB.

Medverkande

Anja Ipp

Co-Founder, Climate Change Counsel

Annette Magnusson

VD, Climate Change Counsel

Sara Magnéli

Senior Associate på Advokatfirman Cederquist,...

Frida Sander

Partner / Advokat, Wigge & Partners Advokat KB

Jesper Silow

Partner / Advokat, Mannheimer Swartling

Kajsa Palmberg

Affärs- och marknadschef

Kurser och konferenser inom ramen för samarbetet!

Kurs – Klimatomställning för affärsjurister

En stor del av näringslivet har slutit upp bakom klimatmålen. Hur påverkar detta affärsjuridiken?  Den här kursen är för dig som är advokat, biträdande jurist, bolagsjurist, eller annan rådgivare inom näringslivet och vill lära dig mer om vad klimatomställningen innebär för din verksamhet. 

Läs mer om kursen här!

Konferens – Law and Climate Change Summit

This one-​day conference will explore how climate transition – including innovation, mitigation and adaptation – affects lawyers in a range of different sectors and industries.

Read more!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Avfallslagstiftningen
Våtmarken och juridiken
Den svenska ellagstiftningen

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin kring ett MÖD-mål om tillstånd för bergtäkt med mera.

19 apr 2023

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023