Logga in

Glömt ditt lösenord?

Webbinarium: Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Välkommen till vårt webbinarium där vi presenterar rapporten Affärsjuristerna och klimatet: En nulägesanalys, som bygger på en enkätundersökning, djupintervjuer och publik information från Sveriges största affärsjuridiska byråer. Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap kring hur klimatrelaterade frågor aktualiseras i affärsjuristernas arbete, och att analysera advokaternas roll i näringslivets omställning.

För bara ett par veckor sedan publicerade Storbritanniens advokatsamfund en omfattande vägledning för att hjälpa advokater att inkludera klimatperspektivet i klientrådgivningen. Och förra året meddelade den globala advokatbyrån Clifford Chance att man framöver ska ta hänsyn till klimatpåverkan vid intag av nya ärenden. Detta är bara två exempel på hur advokatbranschen intagit en allt mer proaktiv roll i klimatomställningen runtom i världen.

Syns denna trend även inom den svenska advokatbranschen? Hur arbetar affärsjuridiska byråer i Sverige med klimat och hållbarhet? Och hur ser advokaterna på sin roll i näringslivets omställning?

Här kan du ta del av rapporten!

Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Studien är ett samarbete mellan den svenska tankesmedjan Climate Change Counsel och det svenskägda informations- och kunskapsföretaget JP Infonet AB.

Den här sändningen spelades in i Juni 2023. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Medverkande

Anja Ipp

Co-Founder, Climate Change Counsel

Annette Magnusson

Co-Founder, Climate Change Counsel

Sara Magnéli

ESG Counsel, Advokatfirman Cederquist

Frida Sander

Partner / Advokat, Wigge & Partners Advokat KB

Jesper Silow

Partner / Advokat, Mannheimer Swartling

Kajsa Palmberg

Affärs- och marknadschef

Kurser och konferenser inom ramen för samarbetet!

Kurs – Klimatomställning för affärsjurister

En stor del av näringslivet har slutit upp bakom klimatmålen. Hur påverkar detta affärsjuridiken?  Den här kursen är för dig som är advokat, biträdande jurist, bolagsjurist, eller annan rådgivare inom näringslivet och vill lära dig mer om vad klimatomställningen innebär för din verksamhet. 

Läs mer om kursen här!

Konferens – Law and Climate Change Summit

This one-​day conference will explore how climate transition – including innovation, mitigation and adaptation – affects lawyers in a range of different sectors and industries.

Read more!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024