Sara Magnéli

Senior Associate på Advokatfirman Cederquist, ansvarig för Hållbart företagande