Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän i en kommun

Inte allt för sällan vållar det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning i en kommun eller ett landsting mycket befogade frågor hos både de förtroendevalda och tjänstemännen om vem som bär ett juridiskt ansvar för beslut som har blivit fel. Till följd därav uppstår frågan hur den enskilde ledamoten eller tjänstemannen ska agera för att inte behöva ta ansvar avseende beslut som man inte kan stå för. En tjänsteman som inom ramen för ren verkställighet, löpande förvaltning eller delegation har fattat ett beslut bär ett juridiskt ansvar för det beslut som har fattats. Det juridiska ansvaret är primärt av straffrättslig, skadeståndsrättslig och arbetsrättslig karaktär.

JP Infonets expertskribent stadsjuristen Natalie Glotz Stade benar ur det rättsliga synsättet på frågan. Analysen finns publicerad i JP Skolnet. Är du ännu inte användare av JP Skolnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Publicerad 17 jun 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022