Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän i en kommun

Inte allt för sällan vållar det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning i en kommun eller ett landsting mycket befogade frågor hos både de förtroendevalda och tjänstemännen om vem som bär ett juridiskt ansvar för beslut som har blivit fel. Till följd därav uppstår frågan hur den enskilde ledamoten eller tjänstemannen ska agera för att inte behöva ta ansvar avseende beslut som man inte kan stå för. En tjänsteman som inom ramen för ren verkställighet, löpande förvaltning eller delegation har fattat ett beslut bär ett juridiskt ansvar för det beslut som har fattats. Det juridiska ansvaret är primärt av straffrättslig, skadeståndsrättslig och arbetsrättslig karaktär.

JP Infonets expertskribent stadsjuristen Natalie Glotz Stade benar ur det rättsliga synsättet på frågan. Analysen finns publicerad i JP Skolnet. Är du ännu inte användare av JP Skolnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Publicerad 17 jun 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

9 maj 2022

En skola har fått tilläggsbelopp för en elev som inte kommer till skolan. Kommunen tycker inte att skolan gör tillräckligt för att vända elevens frånvaro till närvaro. Kan kommunen dra in tilläggsbeloppet? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

29 apr 2022

Kammarrätten bedömer att två kommuners beslut om förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

29 apr 2022