Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän i en kommun

Inte allt för sällan vållar det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning i en kommun eller ett landsting mycket befogade frågor hos både de förtroendevalda och tjänstemännen om vem som bär ett juridiskt ansvar för beslut som har blivit fel. Till följd därav uppstår frågan hur den enskilde ledamoten eller tjänstemannen ska agera för att inte behöva ta ansvar avseende beslut som man inte kan stå för. En tjänsteman som inom ramen för ren verkställighet, löpande förvaltning eller delegation har fattat ett beslut bär ett juridiskt ansvar för det beslut som har fattats. Det juridiska ansvaret är primärt av straffrättslig, skadeståndsrättslig och arbetsrättslig karaktär.

JP Infonets expertskribent stadsjuristen Natalie Glotz Stade benar ur det rättsliga synsättet på frågan. Analysen finns publicerad i JP Skolnet. Är du ännu inte användare av JP Skolnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Publicerad 17 jun 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023