Hanna Svensson vinner JP Infonets uppsatsstipendium

JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led i arbetet med att göra rättsinformation mer synlig och tillgänglig för såväl studenter i grundutbildning som i forskarmiljö. Årets vinnare är Hanna Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling.


Hanna Svensson, i mitten, här tillsammans med Anna Bernefalk och Mattias Arenius från JP Infonet. 

– Vi är övertygade om att de stora, digitaliserade informationsmängder som tydligt beskriver samhällets utveckling, trender, möjligheter och utmaningar är underutnyttjade resurser. Och att förmågan att tillgodogöra sig relevant information kommer fortsätta vara en central del av alla kvalificerade yrkesroller, berättar Mattias Arenius, affärsutvecklare på JP Infonet. Därför vill vi nu genom ett årligt uppsatsstipendium ge publicitet åt det fina arbete som bedrivs på våra akademier och där rättsinformation är en viktig fråga.

Vinnaren av JP Infonets uppstasstipendium 2017 är Hanna Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling som skrevs som ett examensarbete på Stockholms Universitet.

– Det känns jätteroligt att få uppskattning för något som jag arbetat hårt med under en lång tid och som jag själv är väldigt nöjd med. Och väldigt överraskande att jag vann, berättar Hanna. Både fastighetsrätt och upphandling är intressanta ämnen och i min uppsats fick jag möjlighet att kombinera frågor som både är aktuella för områdena och som berör många i praktiken. Rättsområdet upplevs av många som svårt och det finns få rättsfall som ger vägledning. Därför ville jag förtydliga hur frågorna kan tolkas.

I Hannas uppsats klargör hon hur hyresavtal förhåller sig till upphandlingsreglerna i LOU när hyresgästen är en upphandlande myndighet. Avtal om hyra av fastighet omfattas inte av upphandlingskrav och i uppsatsen beskrivs när hyresundantaget kan tillämpas. I uppsatsen analyserar Hanna också hur ett undantaget hyreskontrakt, som innehåller upphandlingspliktig byggentreprenad i form av hyresgästsanpassning, ska klassificeras rättsligt. Hanna undersöker dessutom om hyresvärdens roll som fastighetsägare innebär att förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan användas.

Publicerad 22 nov 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023