Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hanna Svensson vinner JP Infonets uppsatsstipendium

JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led i arbetet med att göra rättsinformation mer synlig och tillgänglig för såväl studenter i grundutbildning som i forskarmiljö. Årets vinnare är Hanna Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling.


Hanna Svensson, i mitten, här tillsammans med Anna Bernefalk och Mattias Arenius från JP Infonet. 

– Vi är övertygade om att de stora, digitaliserade informationsmängder som tydligt beskriver samhällets utveckling, trender, möjligheter och utmaningar är underutnyttjade resurser. Och att förmågan att tillgodogöra sig relevant information kommer fortsätta vara en central del av alla kvalificerade yrkesroller, berättar Mattias Arenius, affärsutvecklare på JP Infonet. Därför vill vi nu genom ett årligt uppsatsstipendium ge publicitet åt det fina arbete som bedrivs på våra akademier och där rättsinformation är en viktig fråga.

Vinnaren av JP Infonets uppstasstipendium 2017 är Hanna Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling som skrevs som ett examensarbete på Stockholms Universitet.

– Det känns jätteroligt att få uppskattning för något som jag arbetat hårt med under en lång tid och som jag själv är väldigt nöjd med. Och väldigt överraskande att jag vann, berättar Hanna. Både fastighetsrätt och upphandling är intressanta ämnen och i min uppsats fick jag möjlighet att kombinera frågor som både är aktuella för områdena och som berör många i praktiken. Rättsområdet upplevs av många som svårt och det finns få rättsfall som ger vägledning. Därför ville jag förtydliga hur frågorna kan tolkas.

I Hannas uppsats klargör hon hur hyresavtal förhåller sig till upphandlingsreglerna i LOU när hyresgästen är en upphandlande myndighet. Avtal om hyra av fastighet omfattas inte av upphandlingskrav och i uppsatsen beskrivs när hyresundantaget kan tillämpas. I uppsatsen analyserar Hanna också hur ett undantaget hyreskontrakt, som innehåller upphandlingspliktig byggentreprenad i form av hyresgästsanpassning, ska klassificeras rättsligt. Hanna undersöker dessutom om hyresvärdens roll som fastighetsägare innebär att förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan användas.

Publicerad 22 nov 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024