Google under Datainspektionens lupp

Datainspektionen inleder en granskning av Google i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Myndigheten har skickat en skrivelse till Google med begäran om svar gällande varför företaget inte har raderat fler sökresultat i ljuset av de domar där ”rätten att bli glömd” aktualiserats. Detta efter att Datainspektionen fått indikationer om att Google, trots åligganden, inte tagit bort vissa sökträffar.

I enlighet med de nya reglerna i GDPR inleder Datainspektionen en granskning av Google. Datainspektionen begär ett svar av bolaget om varför det inte raderat fler sökresultat. Anledningen till detta är att Datainspektionen tidigare utrett Googles verksamhet och beordrat bolaget att radera eller gallra fler sökresultat. Detta eftersom enskilda personer ska ha en ”rätt att bli glömd”, vilket innefattar rätten att inte hittas via sökmotorer. En person ska alltså ha en rätt att få sökresultat borttagna om resultaten är irrelevanta, inte längre relevanta, oriktiga eller överflödiga.

Den tidigare utredningen resulterade i att Datainspektionen drog Google inför rätta, eftersom Google vägrade att rätta sig efter Datainspektionens uppmaning. Myndigheten fick rätt men har nu fått indikationer på att Google inte tagit bort de sökträffar som skulle ha tagits bort.

Datainspektionen har därför beslutat att en ny granskning ska inledas, för att klargöra om de sökresultat som skulle ha raderats faktiskt finns kvar. Det ska också undersökas vilka sökresultat som har raderats och i sådana fall när det skedde. Skulle det visa sig att Google inte har tagit bort sökresultat som borde ha raderats, så kan det medföra att fysiska personers integritet fortfarande kränks.

Intressant är nu att förordningen medför att Datainspektionen får större möjligheter att genomföra en bra granskning, framför allt eftersom myndigheten fått mer pengar av regeringen. För Googles del kan granskningen i absolut värsta fall medföra en sanktionsavgift på cirka 11 miljarder kronor, vilket motsvarar fyra procent av bolagets globala årsomsättning 2017.

Från Datainspektions håll handlar det i första hand om att fastställa vad som hänt och, om fel begåtts, vad som måste göras för att få till en rättelse. Google å sin sida hävdar att det gjort rätt för sig. Bolaget är i kontakt med Datainspektionen för att diskutera frågan.

Vill du se fler nyheter om förordningen? 

Läs då mer om informationstjänsten JP ITnet

Publicerad 19 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023