Att undvika vanliga fallgropar vid offentlig upphandling av byggentreprenad – avtalet

För byggentreprenader finns två huvudsakliga standardavtal som de flesta i branschen är bekanta med. Dessa båda standardavtal är i många fall lika varandra men det är ändå bra att välja det som bäst passar in på den entreprenad som ska upphandlas.

upphandling_Att_undvika_vanliga_fallgropar_vid_offentlig_upphandling_av_byggentreprenad_16x9.jpg

Något förenklat kan man säga att AB 04 är själva grunden. Det gäller för en entreprenad där beställaren bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Beställaren tar alltså ansvar för projekteringen. Det sker ofta genom att beställaren anlitar en arkitektbyrå eller annan projekterande konsult som får ta fram en teknisk beskrivning och ritningar. Sedan lämnas handlingarna vidare till entreprenören som utför enligt lämnade instruktioner. Därför kallas det "utförandeentreprenad". 

Om man istället vill att entreprenören gör projekteringen passar standardavtalet ABT 06 bäst som grund, det vill säga en "totalentreprenad".     

Det är inte ovanligt att det finns ett visst missförstånd när det gäller begreppen och standardavtalen. Det kan nog kännas som att en totalentreprenad i allmänhet är bättre eftersom den är total och då borde man som köpare få mer. Så är det dock inte. Det som avgör vad man får är den omfattningen som står beskriven i kontraktet, inte vilket standardavtal som väljs. Därför är det allra viktigaste att först tänka igenom exakt vad som ska utföras och sedan beskriva det tydligt. Därefter väljer man ett standardavtal som passar. Om det ingår i entreprenörens åtagande att projektera - välj totalentreprenad och ABT 06. Om beställaren har projekterat - välj utförandeentreprenad och AB 04. 

Ibland finns det en glidande skala, där beställaren har projekterat lite och entreprenören ska projektera lite. I dessa fall får en bedömning göras utifrån den specifika situationen. Ofta är det bättre med ABT 06 som tillämpligt standardavtal eftersom det innehåller regler som är lämpliga att ha med när moment av projektering ingår. Det är i regel bra att undvika den här typen av blandning mellan entreprenadformerna eftersom det ökar risken för otydlighet i avtalet, vilket i förlängningen kan leda till tvist.

Det här är en förkortad version av analysen. Om du vill läsa hela Jenny Kenneberg och Liselott Fröstads analys hittar du den i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 17 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023