Analys om skolans åtgärder innan en anmälan till socialnämnden görs

Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa har såväl fristående som offentliga skolor en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Ur JO:s praxis kan man härleda vissa principer som har kommit till uttryck. JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys i ämnet.

Är du ännu inte kund men vill ta del av analysen? Testa JP Skolnet.

Senast uppdaterad 30 aug 2015

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området