Logga in

Glömt ditt lösenord?

Återskapade mejl är säkerhetskopior och inte allmänna handlingar

forvaltning-ar-aterskapade-mejl-allman-handling-huvudbild.jpg

När ett mejl har raderats förvaras det inte längre i myndighetens ordinarie system. HFD konstaterar att den tekniska möjligheten att återskapa raderade meddelanden inte innebär att de är allmänna handlingar.

Bakgrund

En man vände sig till ett antal myndigheter och begärde att få ta del av raderade mejl som kommit in från andra myndigheter. De raderade meddelandena var möjliga att få tillbaka genom e-postsystemets funktion ”återskapa borttagna dokument”.

Alla tre myndigheter avslog mannens begäran med motiveringen att handlingarna inte längre fanns kvar i myndighetens system utan att de var säkerhetskopior och inte allmänna handlingar. Målen överklagades upp till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Enligt 2 kap. 13 § andra stycket tryckfrihetsförordningen är en säkerhetskopia inte en allmän handling. Med säkerhetskopia avses en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information.

Mannen har begärt ut mejl som myndigheterna har raderat. De förvaras alltså inte längre i myndigheternas ordinarie system för automatiserad behandling av information. HFD konstaterar att de därför utgör säkerhetskopior och inte är allmänna handlingar.

HFD avslår överklagandet.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Referat av Högsta förvaltningsdomstolen 2024-01-15, mål nr 4144-23, 4148-23 och 4332-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 7 mar 2024

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024