Nu kan företag ansöka om elstöd

miljo-Foretag-kan-ansoka-om-elstod-fran-och-med-30-maj.jpg

Regeringen har nu fattat beslut om den förordning som ska reglera elstödet för företag och organisationer. Från och med den 30 maj kan företag och organisationer ansöka om elstöd hos Skatteverket.

Efter en process hos Europeiska kommissionen har Sverige nu fått grönt ljus för elstöd för företag. Den 8 maj fattade regeringen beslut om den förordning som reglerar ansökan om och utbetalning av elstöd för företag och organisationer. Från och med den 30 maj kan företag och organisationer ansöka om stödet hos Skatteverket.

Några företag får inte ta del av stödet


Förslaget om elstöd till företag har ändrats i jämförelse med det förslag som remitterades. De företag och organisationer som har fastprisavtal för hela sin elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 kommer inte att ha rätt till elstödet. Anledningen är bland annat att Europeiska kommissionen ville försäkra sig om att endast företag och organisationer som påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina får del av elstödet.

Publicerad 13 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Hållbar upphandling
Våtmarken och juridiken

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024