15 av 100 niondeklassare saknar gymnasiebehörighet

skola-15-av-100-niondeklassare-saknar-gymnasiebehorighet.jpg

Ny statistik från Skolverket visar att 15 procent av eleverna som lämnar årskurs nio saknar behörighet till gymnasiet.

– Att femton av hundra elever som går ut nian inte kommer in på gymnasiet är oacceptabelt. Därför måste vi satsa på fler behöriga lärare och göra det möjligt för dem att utföra sitt viktiga uppdrag, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Sett över en tioårsperiod är det i stort sett lika många elever i årskurs 9 som 2022 lämnade skolan utan att vara behöriga till gymnasiet som år 2011, visar en genomgång som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gjort. År 2011 var 87,5 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasiet. Därefter har andelen gymnasiebehöriga varierat marginellt över tid.

Publicerad 24 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023