Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har gett ut en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.  Föreskriften belyser arbetets förutsättningar både när det gäller det sociala samspelet på arbetsplatsen och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Arbetsgivaren bör arbeta aktivt för att främja hälsa och för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

För att underlätta arbetet med föreskriftens regler har vi sammanställt en guide. Guiden innehåller riktlinjer och råd för hur du som arbetsgivare bör tänka kring dessa frågor och hur man implementerar reglerna på arbetsplatsen.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär. Arbetsgivaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur ni kan arbeta praktiskt med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ladda ner guiden och läs mer. 

Senast uppdaterad 2 jun 2016

Mer om Arbetsrätt

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området