Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö syftar till att förtydliga vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokus i föreskriften ligger på stress, kränkande behandling och arbetstidens förläggning. Arbetsgivaren bör arbeta aktivt för att främja hälsa och för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

organisatorisk_social_arbetsmiljö_kunskapsbanken.jpg

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med organisatorisk arbetsmiljö avses de krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet, medan social arbetsmiljö istället avser hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär. Arbetsgivaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att praktiskt arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bland annat innebär det att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) sätter ljuset på arbetets förutsättningar, både när det gäller det sociala samspelet (hur är vi mot varandra och vilka förutsättningar som finns i arbetsmiljön) och de organisatoriska delarna (vad vi ska göra, hur vi ska göra och om vi har förutsättningar för att göra det). Av föreskriften framgår att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och att målen ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Organisatoriska och sociala faktorer ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, men också så att en tillfredsställande arbetsmiljö kan uppnås på arbetsplatsen.


Tjänster för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

I vår informationstjänst JP Arbetsmiljönet har vi samlat all relevant information som rör arbetsmiljöfrågor på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

Behöver du mer kunskaper inom organisatorisk och social arbetsmiljö? Då får du inte missa våra webbkurser om Organisatorisk och social arbetsmiljö och Systematiskt arbetsmiljöarbete. I vårt webbkursbibliotek erbjuder vi flera interaktiva kurser inom arbetslivsområdet.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar inom bland annat arbetslivs-​ och dataskyddsområdet där såväl innehåll som form anpassas efter ditt och dina kollegors behov och önskemål. 

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 2 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

3 nov 2022

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022