Logga in

Glömt ditt lösenord?

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) syftar till att förtydliga vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokus i föreskriften ligger på stress, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Arbetsgivaren bör arbeta aktivt för att främja hälsa och för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-osa.jpg

Vad är OSA?

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med organisatorisk arbetsmiljö avses de krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö avser i stället hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

OSA-föreskriften

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär. Arbetsgivaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att praktiskt arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bland annat innebär det att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) sätter ljuset på arbetets förutsättningar, både när det gäller de organisatoriska delarna (vad vi ska göra, hur vi ska göra och om vi har förutsättningar att göra det) och det sociala samspelet (hur är vi mot varandra och vilka förutsättningar som finns i arbetsmiljön). Av föreskriften framgår att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och att målen ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Organisatoriska och sociala faktorer ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, men också så att en tillfredsställande arbetsmiljö kan uppnås på arbetsplatsen.

Tjänster för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

I vår informationstjänst JP Arbetsmiljönet har vi samlat all relevant information som rör arbetsmiljöfrågor på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i arbetslivsområdet håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vill du i stället utveckla din kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) på dina egna villkor, närhelst det passar dig och oavsett plats? Utforska då vår omfattande samling av webbkurser i vårt webbkursbibliotek och ta del av kunskapen du behöver.

Senast uppdaterad 18 september 2023. 

Publicerad 2 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy