Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har gett ut en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.  Föreskriften belyser arbetets förutsättningar både när det gäller det sociala samspelet på arbetsplatsen och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Arbetsgivaren bör arbeta aktivt för att främja hälsa och för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

För att underlätta arbetet med föreskriftens regler har vi sammanställt en guide. Guiden innehåller riktlinjer och råd för hur du som arbetsgivare bör tänka kring dessa frågor och hur man implementerar reglerna på arbetsplatsen.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär. Arbetsgivaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur ni kan arbeta praktiskt med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ladda ner guiden och läs mer. 

Senast uppdaterad 2 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området