hammer lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagkommentaren är skriven av Carl-Gustaf Tryblom och Caroline Hellström. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar insatserna inom socialtjänsten för barn och unga. Vanligtvis bygger dessa insatser på frivillighet från de berörda individernas sida. Men det kan finnas situationer där tvångsvård blir aktuellt under vissa förutsättningar. LVU innehåller bestämmelser om sådan vård.

I vår kommentar granskar vi innehållet i lagens olika paragrafer och fokuserar på ämnen såsom när vård enligt LVU ska beviljas, specifika regler för handläggning av ärenden och befogenheter för de särskilda ungdomshemmen. Dessutom erbjuder vi länkar till resurser såsom Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, JO-beslut och JP Socialnets analyser, vilket kan vara till nytta för dem som behöver tillämpa bestämmelserna.

Författare

Caroline Hellström

Rådman vid Södertälje tingsrätt

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023