hammer lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagkommentaren till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är skriven av Carl-Gustaf Tryblom och Caroline Hellström. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar insatserna inom socialtjänsten för barn och unga. Vanligtvis bygger dessa insatser på frivillighet från de berörda individernas sida. Men det kan finnas situationer där tvångsvård blir aktuellt under vissa förutsättningar. LVU innehåller bestämmelser om sådan vård.

I vår kommentar granskar vi innehållet i lagens olika paragrafer och fokuserar på ämnen såsom när vård enligt LVU ska beviljas, specifika regler för handläggning av ärenden och befogenheter för de särskilda ungdomshemmen. Dessutom erbjuder vi länkar till resurser såsom Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, JO-beslut och JP Socialnets analyser, vilket kan vara till nytta för dem som behöver tillämpa bestämmelserna.

Författare

Caroline Hellström

Rådman vid Södertälje tingsrätt

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023