JP Infonet.se

Lex Sarah – skyldigheten att rapportera och åtgärda missförhållanden

Lex Sarah innebär en skyldighet för anställda inom socialtjänsten att rapportera missförhållanden till den som driver verksamheten. Allvarliga missförhållanden ska rapporteras vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med bestämmelsen är att rätta till missförhållanden och förhindra att sådana händer igen.

Rapporteringsskyldigheten Lex Sarah gäller i både kommunal och enskild verksamhet och omfattar hela socialtjänsten och all verksamhet vid Statens institutionsstyrelse (SiS). Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. På så sätt kan man förhindra att liknande missförhållanden händer igen.

 Vad ska rapporteras?

Rapporteringsskyldigheten kan gälla både utförda handlingar och handlingar som av försummelse eller av andra skäl inte har utförts. Både brister i omsorg och bemötande samt fysiska, psykiska eller ekonomiska övergrepp kan orsaka missförhållanden.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL). När någon får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller istället rapporteringsskyldigheten i den lagen.

Till vem anmäler man ett Lex Sarah ärende?

I kommunal verksamhet ska rapporteringsskyldigheten i första hand göras till den nämnd som bedriver verksamheten. I verksamhet vid SiS ska rapporteringsskyldigheten göras till SiS ledning. Om verksamheten bedrivs i bolagsform ska rapporteringen ske till behörig företrädare för bolaget. 

Vem utreder ett Lex Sarah ärende?

Den som bedriver verksamheten ska utreda och rätta till missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten genast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO tar ställning till om utredningen är tillräckligt omfattande och om missförhållandet är åtgärdat.

Alla har rätt att direkt vända sig till IVO för att påtala ett missförhållande inom socialtjänsten. Ett sådant klagomål ska dock inte förväxlas med de skyldigheter som anställda har enligt reglerna om lex Sarah.

Tjänster för dig som arbetar inom socialtjänsten

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar inom socialtjänsten.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet. Läs mer om tjänsten för socialrätt här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i socialrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra konsulter till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, granskning av riktlinjer eller råd vid ansökan om tillstånd. Läs mer om vår juridiska rådgivninghär. 

Senast uppdaterad 13 jul 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbkurs – lex Sarah

Webbkurs – lex Sarah

Det här är en praktisk webbkurs i lex Sarah som kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten, undvika missförhållanden och för att öka trygghet och säkerhet för den enskilde brukaren.

Läs mer

Webbtjänster inom området