Lex Sarah – skyldigheten att rapportera och åtgärda missförhållanden

Lex Sarah innebär en skyldighet för anställda inom socialtjänsten att rapportera missförhållanden till den som driver verksamheten. Allvarliga missförhållanden ska rapporteras vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med bestämmelsen är att rätta till missförhållanden och förhindra att sådana händer igen.

lex_sarah_kunskapsbanken.jpg

Rapporteringsskyldigheten Lex Sarah gäller i både kommunal och enskild verksamhet och omfattar hela socialtjänsten och all verksamhet vid Statens institutionsstyrelse (SiS). Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. På så sätt kan man förhindra att liknande missförhållanden händer igen.

 Vad ska rapporteras?

Rapporteringsskyldigheten kan gälla både utförda handlingar och handlingar som av försummelse eller av andra skäl inte har utförts. Både brister i omsorg och bemötande samt fysiska, psykiska eller ekonomiska övergrepp kan orsaka missförhållanden.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL). När någon får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller istället rapporteringsskyldigheten i den lagen.

Till vem anmäler man ett Lex Sarah ärende?

I kommunal verksamhet ska rapporteringsskyldigheten i första hand göras till den nämnd som bedriver verksamheten. I verksamhet vid SiS ska rapporteringsskyldigheten göras till SiS ledning. Om verksamheten bedrivs i bolagsform ska rapporteringen ske till behörig företrädare för bolaget. 

Vem utreder ett Lex Sarah ärende?

Den som bedriver verksamheten ska utreda och rätta till missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten genast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO tar ställning till om utredningen är tillräckligt omfattande och om missförhållandet är åtgärdat.

Alla har rätt att direkt vända sig till IVO för att påtala ett missförhållande inom socialtjänsten. Ett sådant klagomål ska dock inte förväxlas med de skyldigheter som anställda har enligt reglerna om lex Sarah.

Tjänster för dig som arbetar inom socialtjänsten

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar inom socialtjänsten.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela området inom socialrätt.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i socialrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra konsulter till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, granskning av riktlinjer eller råd vid ansökan om tillstånd. Läs mer om vår juridiska rådgivning här. 

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023