Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården.

JP Sjukvårdsnet hjälper dig att hitta rätt inom sjukvårdsjuridikens vidsträckta område. Tjänsten passar dig som arbetar som till exempel verksamhetschef, chefsjuksköterska, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller jurist med ansvar att sprida juridisk information i organisationen. Även privata vårdföretag, elevhälsan och myndigheter kan ha stor nytta av tjänsten.

Med JP Sjukvårdsnet får du en bred bevakning av sjukvårdsjuridiken med en ständig tillgång till både de senaste uppdateringarna och en stor databas med källmaterial. Tjänsten innehåller relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Här hittar du bland annat information om patientsäkerhet, journalföring, legitimation och behörighet, offentlighet och sekretess, läkemedel, elevhälsa, klagomål på vård, psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och mycket mer. Lagar som täcks in är bland annat patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen. Här finns också paragrafvisa lagkommentarer för vägledning genom lagtexten.

Våra jurister och experter gör ett urval av det omfattande materialet och vägleder dig genom rättsområdet. Referat av de viktigaste aktuella domarna och besluten samt djupgående analyser hjälper dig vid handläggning och beslutsfattande. Med vårt nyhetsbrev håller du dig alltid uppdaterad.

I JP Sjukvårdsnet får du tillgång till:

  • 12 blanketter och checklistor
  • 300 expertanalyser
  • över 1 490 referat
  • över 25 650 domar och beslut

Du hittar det du söker genom tjänstens kraftfulla sökfunktion. Du kan dessutom skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.