I JP Myndighetsbeslut–Lex Maria hittar du IVO-beslut som fattas med stöd av reglerna om lex Maria i patientsäkerhetslagen.

Lex Maria innebär en skyldighet för all hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera till vårdgivaren om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Vårdgivaren är i sin tur skyldig att anmäla det till IVO.

Besluten finns som dokument i PDF-format och du söker enkelt i tjänsten med vår kraftfulla sökteknik. Besluten är teckentolkade och indexerade för att du ska kunna söka på varje ord i dokumenten. Du kan också filtrera ditt sökresultat efter datum och relevans. Du väljer själv hur ofta du vill få e-post med alla uppdateringar i tjänsten.