Informationstjänsten för dig som arbetar med ordnings- och säkerhetsfrågor.

JP Säkerhetsnet vänder sig till dig som arbetar med frågor inom krisberedskap, ordning, civilt försvar, informations- och kommunikationssäkerhet och räddningstjänst. Tjänsten passar för dig som till exempel jobbar på kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller inom näringslivet.

I tjänsten hittar du relevanta domar från de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och mark- och miljödomstolarna samt beslut från Justitieombudsmannen och Datainspektionen. Du hittar även relevanta författningar och förarbeten. Dessutom finns myndighetsföreskrifter och rapporter i urval från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi följer vad som händer hos myndigheterna och naturligtvis håller vi även koll på regeringen och riksdagen.

Som användare av JP Säkerhetsnet får du tillgång till en stor del bearbetat material i form av lagkommentarer, expertanalyser och referat. Den kraftfulla sökmotorn gör tjänsten användarvänlig och materialet lättöverskådligt. Du kan även skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten. En gång i veckan får du dessutom ett redaktionellt nyhetsbrev skickat till dig med senaste nytt inom området.

I JP Säkerhetsnet får du tillgång till:

  • 80 expertanalyser
  • över 60 domsreferat
  • över 1 690 domar och beslut