Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.

Genom tjänsten får du som arbetar med migrationsrätt stöd och vägledning i ditt arbete med dessa frågor.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Migration samtliga domar och beslut från migrationsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Migrationsöverdomstolen och Migrationsdomstolarna. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

Migrationsrätten regleras framförallt i utlänningslagen (2005:716) och tar bland annat upp frågor kring asyl, uppehållstillstånd, utvisning, integration och medborgarskap. Du som arbetar med dessa frågor får en komplett bevakning med JP Rättsfallsnet–Migration och ett arbetsverktyg för exempelvis handläggning och analys.