Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.

Migrationsrätten regleras framförallt i utlänningslagen (2005:716) och tar bland annat upp frågor kring asyl, uppehållstillstånd, utvisning, integration och medborgarskap. JP Rättsfallsnet–Migration är tjänsten för dig som arbetar med dessa frågor.  

Här får du en komplett bevakning av ny domar och beslut från migrationsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut som ger dig stöd och vägledning i ditt arbete, exempelvis vid handläggning och analys.

För närvarande innehåller tjänsten över 314 000 domar.