hammer lagkommentar till medborgarskapslagen

Lagkommentaren är skriven av Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till medborgarskapslagen

Medborgarskapet är grundläggande för demokratin då det definierar folket i folkstyret. Även om skillnaden mellan medborgare och icke-medborgare successivt har minskat är det fortfarande vissa viktiga skillnader. Vissa rättigheter och yrken är förbehållna medborgare, rösträtt och valbarhet till riksdagen tillkommer endast medborgare och det är endast medborgare som kan räkna med diplomatiskt skydd utomlands.

Medborgarskapslagen reglerar hur en person blir svensk medborgare. Det vanligaste är att det sker vid födseln om minst en av föräldrarna är svensk medborgare. Medborgarskap kan även fås efter anmälan samt efter ansökan. Det sistnämnda är det som även kallas naturalisation och innebär att någon som är eller har varit medborgare i ett annat land ansöker om att bli svensk medborgare.

I denna lagkommentar kommenteras medborgarskapslagen paragraf för paragraf. Den innehåller även hänvisningar till viktiga förarbeten och relevant praxis från rättsliga instanser.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som är intresserade av regleringen kring svenskt medborgarskap. Inte minst kan kommentaren vara värdefull för den som vill ansöka om svenskt medborgarskap. Den är även av intresse för den som följer den politiska debatten kring medborgarskap och som vill fördjupa sina bakgrundskunskaper.

Författare

Patrik Bremdal

Docent i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentaren är skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019