Offentliga inköp bas STOR.png

Den här kursen hjälper dig som inköpsansvarig att göra så rättssäkra och välavvägda inköp som möjligt.

I den här baskursen lär du dig om reglerna och processerna vid inköp för att du ska kunna göra så bra och smidiga inköp som möjligt.

Kursen innehåller till exempel en steg för steg-guide om hur du i praktiken gör ett inköp och vilka fallgropar du ska undvika. Kursen har även en fördjupande del som förklarar ramavtal och hur inköpsprocessen går till.

Den vänder sig till dig som ansvarar för inköp, oavsett storlek, inom offentlig sektor.

Vad lär du dig på kursen?

  • Offentliga inköp i Sverige och EU
  • Upphandlingsförfaranden
  • Krav och styrande dokument
  • Inköp och ramavtal
  • Efter inköpet

E-learning på dina villkor

Vi rekommenderar att man tittar individuellt. Kursen är cirka 1 timme lång, och du bestämmer själv när och hur länge du vill titta. Kursen innehåller momenten texter, filmer, föreläsningar, övningar och examinationer. Du får tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Efter varje avsnitt gör du ett test, där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. När du klarat alla avsnitt får du ett kursintyg.