Det här är en interaktiv webbkurs där du får lära dig de grundläggande reglerna kring lex Sarah. Kursen kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten, undvika missförhållanden och för att öka trygghet och säkerhet för den enskilde brukaren.

Kursen riktar sig till dig som behöver få koll på regelverkets grundläggande betydelse och hur det ska användas i praktiken. Vi går bland annat igenom vad som är en brist och hur rapporteringskedjan ser ut.

Webbkursen kan användas för att informera all personal om vikten av att rapportera missförhållanden och risker för sådana. Alla verksamheter bör informera alla rapporteringsskyldiga muntligt och skriftligt om lex Sarah, en gång per år. Därför passar även kursen till att exempelvis informera sommarvikarier om regelverket.

Kursinnehåll

  • Vad är lex Sarah?
  • Vem är rapporteringsskyldig?
  • Hur man lämnar en lex Sarah-rapport
  • När rapporten skickas till IVO
  • Skillnaden på lex Sarah och klagomål
  • Hur en lex Sarah-utredning går till 

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo, när det passar dig. Varje avsnitt innehåller övningar med exempel från verkligheten. Här får du tänka till och välja det alternativ du tror är rätt. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

Efter varje avsnitt gör du ett test, där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. När du klarat alla avsnitt så kan du ta ut ett kursintyg.