Det här är en baskurs för dig som jobbar som handläggare inom socialtjänsten. Den interaktiva webbkursen ger dig en bred och grundlig genomgång av lagarna du ska utgå från när du handlägger ärenden om barn och unga.

Kursen ger dig stöd att fatta beslut oavsett om du jobbar med ärenden om ensamkommande barn eller vård med stöd av LVU. Vi går bland annat igenom vad anmälningsplikten innebär, hur barnärenden ska handläggas och vad som gäller vid vård utanför hemmet och LVU-​vård. I kursen finns många rättsfall som visar hur lagarna tolkas i praktiken.

Kursinnehåll

  • Kommunens ansvar för barn
  • Anmälningsskyldighet
  • Handläggningen i barnärenden
  • Vård av barn utanför hemmet
  • Vård med stöd av LVU
  • Ensamkommande barn
  • Unga lagöverträdare

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo, när det passar dig. Varje avsnitt innehåller övningar med exempel från verkligheten. Här får du tänka till och välja det alternativ du tror är rätt. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kapitlen avslutas med examinationsfrågor och i slutet av kursen får du ett kursintyg om du svarat rätt på frågorna.