Li Rothpfeffer

Redaktör, jurist

Li Rothpfeffer är jurist med specialisering i socialrätt, folkrätt och kriminologi. Li har arbetat på JP Infonet sedan 2013 och har varit redaktör för JP Socialnet sedan 2014. Hon håller även i webbaserade utbildningar om ny praxis och nya regler inom socialrätten.

Kontakt

E-post: li.rothpfeffer@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 38

Li jobbar med följande tjänster

Lis kurser

För dig som handlägger ärenden inom socialtjänsten som rör barn och unga.

Manus/Föreläsare: Erik Odeback Palmblad, Li Rothpfeffer