Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att den ensam kan läggas till grund för myndigheters beslut i mål och ärenden, och därför behöver alla rättstillämpare veta vad konventionen innebär i teorin och praktiken. Den här interaktiva webbkursen ger dig både kunskap om konventionen och förutsättningar att börja använda den i din verksamhet.

I kursen får du en noggrann genomgång av konventionens bakgrund, innehåll och syfte, samt andra lagar och riktlinjer – kunskap som du behöver i arbetet med att tolka och implementera barnkonventionen. Stort fokus läggs på vad grundprinciperna innebär i praktiken och hur de stämmer överens med svensk lagstiftning. Kursen ger dig också övergripande kunskap om hur din verksamhet kan implementera barnkonventionen och göra barnkonsekvensanalyser, det vill säga prövningar av barnets bästa.

Kursen riktar sig till alla rättstillämpare – det vill säga beslutsfattare och tjänstemän i offentlig sektor – inom alla rättsområden.

Kursinnehåll

  • Bakgrund
  • Transformering och inkorporering
  • Barnkonventionens innehåll och barnsyn
  • Barnkonventionens grundprinciper
  • Implementera barnkonventionen

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns rättsligt material som du får tillgång till. Vi rekommenderar att du går kursen samtidigt som dina kollegor eftersom kursen innehåller flera frågor att diskutera utifrån er verksamhet. Det går också bra att resonera kring frågorna på egen hand.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.