Är du förtroendevald politiker? Vill du få stenkoll på juridiken du behöver förehålla dig till i ditt arbete? Då har vi en interaktiv webbkurs för dig!

Kursen Juridik för politiker är en utbildningsserie i tre delar. Kursen riktar sig främst till dig som är förtroendevald politiker inom kommun eller landsting, men passar också dig som är tjänsteman och som arbetar nära den politiska organisationen. I kursen behandlas de delar av kommunalrätten som är relevant för politiker.

Att vara förtroendevald innebär ett stort ansvar. Du ska på ett skickligt sätt verka för den politik som du lovat att genomföra. Utöver det politiska samhällsengagemanget krävs en trygg juridisk grund för att göra detta.

I vår webbkurs lär du dig hur den svenska rättsordningen är uppbyggd och vad kommuner och landsting kan och får göra inom ramen för deras självstyre och kompetens. Dessutom lär du dig om kommunernas organisation och fullmäktiges uppgifter. Vi går också igenom vad det innebär att vara förtroendevald och hur sammanträden går till.  Även bestämmelser kring offentlighet och sekretess som är en viktig del av arbetet inom offentlig sektor behandlas.  


Kursinnehåll

Del 1

 • Normhierarkier
 • Det kommunala självstyret
 • Den kommunala kompetensen
 • Kommunernas organisation
 • Fullmäktiges uppgifter
 • Examination

Del 2

 • De förtroendevalda
 • Inför sammanträden
 • Den kommunala ekonomin
 • Revision och ansvarsprövning
 • Överklagande av kommunala beslut
 • Examination

Del 3

 • Offentlighetsprincipen
 • Mutor och jäv
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Examination

E-learning på dina villkor

Kursen är uppdelad i tre delar och varje del är ca en timme lång. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Varje del avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut.