Webbkurs

Juridik för politiker

Juridik för politiker

Om kursen

Är du förtroendevald politiker? Vill du få stenkoll på juridiken du behöver förehålla dig till i ditt arbete? Då har vi en interaktiv webbkurs för dig!

Kursen Juridik för politiker är en utbildningsserie i tre delar. Kursen riktar sig främst till dig som är förtroendevald politiker inom kommun eller landsting, men passar också dig som är tjänsteman och som arbetar nära den politiska organisationen. I kursen behandlas de delar av kommunalrätten som är relevant för politiker.

Att vara förtroendevald innebär ett stort ansvar. Du ska på ett skickligt sätt verka för den politik som du lovat att genomföra. Utöver det politiska samhällsengagemanget krävs en trygg juridisk grund för att göra detta.

I vår webbkurs lär du dig hur den svenska rättsordningen är uppbyggd och vad kommuner och landsting kan och får göra inom ramen för deras självstyre och kompetens. Dessutom lär du dig om kommunernas organisation och fullmäktiges uppgifter. Vi går också igenom vad det innebär att vara förtroendevald och hur sammanträden går till.  Även bestämmelser kring offentlighet och sekretess som är en viktig del av arbetet inom offentlig sektor behandlas.  


E-learning på dina villkor

Kursen är uppdelad i tre delar och varje del är ca en timme lång. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

Varje del avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut. 

ProgrampunkterDel 1

 • Normhierarkier
 • Det kommunala självstyret
 • Den kommunala kompetensen
 • Kommunernas organisation
 • Fullmäktiges uppgifter
 • Examination

Del 2

 • De förtroendevalda
 • Inför sammanträden
 • Den kommunala ekonomin
 • Revision och ansvarsprövning
 • Överklagande av kommunala beslut
 • Examination

Del 3

 • Offentlighetsprincipen
 • Mutor och jäv
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Examination
Anders Vedin

Manus och föreläsare

Anders Vedin Rådgivare, jurist

Anders Vedin är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Han håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare har Anders arbetat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. 

Christer Hjert

Manus och föreläsare

Christer Hjert Konsult och VD, Kommunakuten AB

Jur.kand. Christer Hjert har en bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Hos JP Infonet håller Christer utbildning inom offentlig förvaltning och skriver lagkommentarer. 

Gustav Linder

Manus och föreläsare

Katrin Edström

Manus och föreläsare

Katrin Edström VD, Arbetsrättsrådgivarna
Maria Bjurholm

Manus och föreläsare

Maria Bjurholm Redaktör och rådgivare, jurist

Maria Bjurholm är jurist med specialisering i skoljuridik, allmän förvaltningsrätt och upphovsrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här

Beställ din webbkurs här

ca 1,5 h Webbkurs stacks 2700 kr

Kurs: Webbkurs Juridik för politiker

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Juridik för politiker

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

27 maj 2022

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

27 maj 2022