Webbkurs

Juridik för politiker

Juridik för politiker

Om kursen

Är du förtroendevald politiker? Vill du få stenkoll på juridiken du behöver förhålla dig till i ditt arbete? Då har vi en interaktiv webbkurs för dig!

Webbkursen Juridik för politiker riktar sig till dig som är förtroendevald. Du är kanske nyvald medlem av kommunfullmäktige eller så ska du tillträda som ledamot i en nämnd. Självklart passar kursen även dig som är hemmastadd i din roll men vill fräscha upp dina juridiska kunskaper, och dig som är anställd i en kommun- eller regionledande position.

Under kursens gång kommer vi tillsammans att gå igenom vad du behöver veta som förtroendevald i en kommun eller en region. På grund av den mängd olika delar du måste hålla reda på och för att du ska kunna fördjupa dig ordentligt i alla olika aspekter är kursen uppdelad i två delar.

Del 1

Kursens första del handlar om kommunallagen. Här går vi igenom allt ifrån vad det kommunala självstyret egentligen innebär till vem som kan väcka ett ärende i byggnadsnämnden. Vad är den kommunala kompetensen? Vilka arbetsuppgifter tillhör regionen och hur kan en nämndorganisation byggas upp? Du kommer att få lära dig om hur ditt arbete som kommun- eller regionpolitiker går till, vad du har för möjligheter och vad du har för skyldigheter. I kursen går vi igenom flera praktiska aspekter av en politikers vardag, som hur ett sammanträde ska gå till, hur man väcker ärenden och ställer frågor, vilka beslut som kan fattas av en nämnd och vilka som måste fattas av fullmäktige.

Del 2

I andra delen av kursen kommer vi att gå igenom olika viktiga författningar som du som politiker måste känna till. Denna del av kursen innehåller kapitel om offentlighet och sekretess, mutor och jäv, organisatorisk och social arbetsmiljö, den nya visselblåsarlagen, upphandlingslagstiftning och dataskydd. Vi går igenom vad som egentligen är en allmän handling och hur sekretess fungerar. Vad innebär dataskyddsförordningen GDPR för det offentliga och hur förhåller den sig till handlingsoffentligheten? Kan vad som helst vara en muta och vad är egentligen sakägarjäv? Det och mycket mer får du reda på i den här kursen.

Hela webbkursen har omarbetats och uppdaterats år 2022. Kursen är praktiskt orienterad och är till för att du ska få redskap för att kunna hantera ditt nya uppdrag. I övningarna får du testa på att hantera olika vanliga fallgropar och hur de kan lösas. Du kan fördjupa dig i exempel från verkliga rättsfall och får också tillgång till allt juridiskt material som tas upp i kursen.

Ett smakprov från webbkursen

Här kan du se en del av första kapitlet i webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar.

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen.


Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg

ProgrampunkterDel 1

 • Introduktion till kommunalrätten
 • Det kommunala självstyret
 • Den kommunala kompetensen
 • Kommunernas och regionernas organisation
 • Arbetet som förtroendevald
 • Fullmäktiges uppgifter
 • Sammanträdet

Del 2

 • Offentlighet och sekretess
 • Mutor och jäv
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Visselblåsning
 • Inköp och upphandling
 • Dataskydd
  Anders Vedin

  Manus och föreläsare

  Anders Vedin Rådgivare, jurist

  Anders Vedin är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Han håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare har Anders arbetat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. 

  Maria Bjurholm

  Manus och föreläsare

  Maria Bjurholm Rådgivare, jurist

  Maria Bjurholm är jurist med specialisering i skoljuridik och allmän förvaltningsrätt.

  Tillgängliga kursupplägg

  Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

  Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

  ca 4 h Webbkurs stacks 2700 kr

  Kurs: Webbkurs Juridik för politiker

  1. Deltagare

  2. Företagsinformation

  Se vår integritetspolicy Se våra villkor
  Abonnemang till flera

  Abonnemang till flera

  ca 4 h Webbkurs

  Kurs: Webbkurs Juridik för politiker

  Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

  Se vår integritetspolicy

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

  Se vår integritetspolicy

  Upptäck mer

  Kurser

  Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

   Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

   Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

   JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

  Nyheter

  Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

  6 nov 2023

  En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

  7 nov 2023

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

  2 nov 2023