Kurs

Dataskydd för nämndsekreterare

Dataskydd för nämndsekreterare

Om kursen

När system upphandlas och inrättas behöver de lagliga förutsättningarna vara klarlagda. Därefter ska systemen brukas i enlighet med vad reglerna om dataskydd anger. När personuppgifter behandlas digitalt på annat sätt än i specifika system gäller det också att ha kännedom om vad som är tillåtet och inte.

Under denna kurs tittar vi på regelverket kring dataskydd, där en viktig lag att förhålla sig till är dataskyddsförordningen. Du får kunskaper för att kunna göra bedömningar om hur era system och annan digital hantering av personuppgifter bör struktureras upp och säkras för att det ska bli rätt.

För vem passar kursen?

Kursen är skapad specifikt för dig som nämndsekreterare, registrator eller arkivarie, men även för dig som kanslichef med mera. Kursen kan även med fördel väljas som ett komplement till tvådagarskursen Utbildning för nämndsekreterare.

Programpunkter

Dataskydd

 • Olika begreppsdefinitioner
 • Personuppgiftsansvaret
 • Delegationsbeslut enligt dataskyddsförordningen

Kraven på en laglig, korrekt och transparent personuppgiftsbehandling

 • Att lämna information
 • Uppgifts- och lagringsminimering, konfidentialitet
 • Ändamålsbegränsning
 • Rättsliga grunder
 • Känsliga personuppgifter
 • Exempel på en integritetsskyddsanalys
 • Åter till delegationsbesluten: Hur handlägger man de viktigaste ärendena från ax till limpa?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Anders Vedin

Kursledare

Anders Vedin Rådgivare, jurist

Anders Vedin är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Han håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare har Anders arbetat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. 

Beata Rosvall

Kursledare

Beata Rosvall Rådgivare och jurist

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Dataskydd för nämndsekreterare

Tillfälle: den 4 juni 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Dataskydd för nämndsekreterare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Dataskydd för nämndsekreterare

Tillfälle: den 27 november 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Dataskydd för nämndsekreterare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

AI och automatisering
Barns rättigheter i skolan

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023