Kurs

Fördjupande kurspaket – juridik för politiker

Fördjupande kurspaket – juridik för politiker

Om kursen

Du som förtroendevald i kommun och region ansvarar för viktiga välfärdsområden såsom skola, vård, socialtjänst, samhällsplanering och kollektivtrafik genom såväl övergripande beslut om mål och budget som beslut i enskilda ärenden på detaljnivå. Lagstiftningen innefattar en mängd krav som du har att förhålla dig till. Kunskap i den lagstiftning som du framför allt stöter på ger dig inte bara möjlighet att göra rätt, det ger dig också en större möjlighet att genomdriva dina politiska idéer på ett effektivt sätt. Det är vad denna utbildning handlar om.

Få en grundläggande kännedom om det kommunala och regionala systemet och minska på så sätt risken för överklagan till domstol. Det ger dig en mer tids- och kostnadseffektiv process.

Utbildningen ger dig en större förståelse för de krav som lagstiftningen ställer på dig i din roll men också för vilka möjligheter du har att kunna genomdriva dina politiska förslag. Vi lyfter fram många praktiska exempel som kan dyka upp i den politiska vardagen på lokal och regional nivå.

Kursupplägg

Denna utbildning är en del av ett upplägg om tre steg där du i steg ett får tillgång till den första delen av webbkursen Juridik för politiker. Denna del av utbildningen behandlar kommunallagen med en mängd exempel och praxis, och kan ses som en grund för det som komma skall. Steg två och steg tre är sedan två halvdagar med kursledare och kommunjurist Jesper Bokefors. I dessa delar av utbildningen dyker vi djupare i relevanta frågor. När du anmäler dig till denna utbildning anmäler du dig alltså till alla tre stegen samtidigt.

För vem passar kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som är politiskt förtroendevald i kommun eller region, men är även relevant för dig som tjänsteman och som kommer i kontakt med dessa typer av frågor. Utbildningen passar även dig som enbart är politiskt aktiv på din fritid.

Kursens innehåll

 • Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän
 • Förtroendevaldas ansvar i sin roll såsom jäv, tjänstefel och användandet av reservationer
 • Hur de politiska besluten får och kan verkställas på ett effektivt sätt
 • Relationen mellan arbetsutskott, nämnder och fullmäktige
 • Kommunallagens förmåner för dig som förtroendevald
 • Kommunernas och regionernas kompetens enligt kommunallagen, vilka beslut får fattas och vilka är olagliga?
 • Hur offentlighetsprincipen påverkar dig som förtroendevald
 • Översiktligt om förvaltningslagens regler kring ärendehantering och myndighetsutövning och hur det påverkar det politiska beslutsfattandet
 • Upphandlingslagstiftningen – och dina skyldigheter
 • Ordförandens makt och ansvar över dagordning och sammanträden samt vad ordföranden inte ensamt bestämmer
 • Beredningskravets betydelse innan ett beslut får fattas och hur det påverkar hanteringen av motioner

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jesper Bokefors

Kursledare

Jesper Bokefors Jurist, Malmö stad

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Fördjupande kurspaket – juridik för politiker

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023