Jesper Bokefors

Jurist, Örkelljunga kommun

Jesper Bokefors arbetar som kommunjurist i Örkelljunga kommun.

Jespers kurser

Utbildningen ger dig en större förståelse för de krav som lagstiftningen ställer på dig i din roll men också för vilka möjligheter du har att kunna genomdriva dina politiska förslag.

Kursledare: Jesper Bokefors Livesänd Antal platser 2-dagarskurs