Kurs

Allmänna handlingar och sekretess för nämndsekreterare

Allmänna handlingar och sekretess för nämndsekreterare

Om kursen

I denna kurs går vi genom vad som är en allmän handling och vilka skyldigheter som är knutna till den tidpunkt då en handling blir en allmän handling. Vi fördjupar oss i registrering, arkivering och utlämnande av allmän handling. Vi förklarar hur regelverket kring sekretess kopplas på, hur ärenden om utlämnanden bör handläggas  samt hur sekretessprövningar bör göras.

För vem passar kursen?

Kursen är skapad specifikt för dig som nämndsekreterare, registrator eller arkivarie, men även för dig som kanslichef med mera. Kursen kan även med fördel väljas som ett komplement till tvådagarskursen Utbildning för nämndsekreterare.

Programpunkter

Allmänna handlingar – sekretess

  • Vad är en allmän handling?
  • När förvaras en handling hos kommunen?
  • När är en handling att anse som inkommen?
  • När är en handling att anse som upprättad?
  • Vad är en självständig verksamhetsgren inom nämnden?
  • Om registrering
  • Om arkivering
  • Om utlämnanden
  • Sekretess och sekretessprövningar

  Kursmaterial

  Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

  I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

  Natalie Glotz Stade

  Kursledare

  Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

  Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

  Tillgängliga kursupplägg

  Livesänd kurs

  Livesänd kurs

  09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

  Är ni flera som vill gå kursen?
  Skicka förfrågan om offert.

  Kurs: Allmänna handlingar och sekretess för nämndsekreterare

  Tillfälle: den 24 maj 2024 09:00-15:00 webbsänd

  1. Deltagare

  2. Företagsinformation

  3. Fakturaadress

  Se vår integritetspolicy Se våra villkor

  Kurs: Allmänna handlingar och sekretess för nämndsekreterare

  Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

  Se vår integritetspolicy
  Livesänd kurs

  Livesänd kurs

  09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

  Är ni flera som vill gå kursen?
  Skicka förfrågan om offert.

  Kurs: Allmänna handlingar och sekretess för nämndsekreterare

  Tillfälle: den 11 december 2024 09:00-15:00 webbsänd

  1. Deltagare

  2. Företagsinformation

  3. Fakturaadress

  Se vår integritetspolicy Se våra villkor

  Kurs: Allmänna handlingar och sekretess för nämndsekreterare

  Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

  Se vår integritetspolicy

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

  Se vår integritetspolicy

  Upptäck mer

  Kurser

  Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

   Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

   Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

   JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

  Nyheter

  Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

  6 nov 2023

  En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

  7 nov 2023

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

  2 nov 2023