Konferens

Upphandlingsrättsdagen 2022

Upphandlingsrättsdagen 2022

Om konferensen

Upphandlingsrättsdagen 2022 är en helt ny konferens som riktar sig till dig som vill få del av de senaste nyheterna på upphandlingsområdet. Några av Sveriges främsta experter inom offentlig upphandling presenterar de mest aktuella frågeställningarna och nyheterna. Vi kommer också att få ta del av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets tankar om den senaste utvecklingen inom området.  

Inom offentlig upphandling har det de senaste åren skett en mängd förändringar av praxis och rättsregler. Under upphandlingsrättsdagen kommer vi informera om de viktigaste ändringarna och vad de praktiskt betyder för dig som inköpare, upphandlingsjurist eller politiker. Vi kommer också behandla de senaste nyheterna för ramavtal som frågan om bundenhet och volymer och vi kommer diskutera de nya reglerna om upphandlingar under tröskelvärdena som trädde i kraft den 1 februari i år.

Innan vi avslutar dagen med ett samtal med tillsyns- och informationsmyndigheterna om den senaste utvecklingen på området kommer vi också bland annat ha hunnit med att avhandla det alltid aktuella ämnet offentlighet och sekretess, den senaste rättsutvecklingen om hyresunderlaget för hyra av lokaler och de nya reglerna om preklusion vid överprövning.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling som exempelvis upphandlare, inköpare, upphandlingschef, politiker, advokat eller upphandlingskonsult.

Dagen sänds i samarbete med Upphandlingsrättslig Tidskrift

Program

Introduktion

09:00-09:15

Kaleb Basele, projektledare på JP Infonet, Kajsa Palmberg, affärs-​ och marknadschef på JP Infonet och dagens moderator Andrea Sundstrand, docent, Juridicum, Stockholms universitet

Upphandlingar under tröskelvärdena 2022

09:15-10:00

Magnus Nilsson, upphandlingskonsult/delägare, Peak Procurement

Att upphandla ramavtal – praxis och praktik

10:00-10:45

Sylvia Lindén, advokat och delägare, Kilpatrick Townsend & Stockton advokatbyrå

Paus

10:45-11:00

Golv- och takpriser i offentlig upphandling

11:00-11:45

Per-Ove Arfwedson, advokat och delägare, Bokwall & Rislund

Offentlighet och sekretess i upphandling

11:45-12:30

Annika Blomqvist, advokat, Cederqvist advokatbyrå

Lunch

12:30-13:00

Hyresundantaget i LOU

13:00-13:45

Per-Ola Bergqvist, advokat, Vinge advokatbyrå

Bedömning av säkerhetsskydd och lämplighet inför upphandling

13:45-14:30

Ylva Söderlund, Manager Protective Security, PwC Sweden

Paus

14:30-14:45

Nytt om överprövningar i upphandlingsmål

14:45-15:30

Daniel Wendelsson, advokat och delägare, Vinge

Reflektioner kring nyheter på upphandlingsområdet

15:30-16:15

Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten och Therése Westermark, enhetschef Upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

Avslutning

16:15-16:30

Andrea Sundstrand, docent, Juridicum, Stockholms universitet

Talare

Andrea Sundstrand

Docent i offentlig rätt, specialist på...

Magnus Nilsson

Upphandlingskonsult/delägare, Peak Procurement

Sylvia Lindén

Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton...

Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Annika Blomqvist

Advokat, Cederqvist advokatbyrå

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Ylva Söderlund

Manager Protective Security, PwC Sweden

Daniel Wendelsson

Advokat och delägare, Vinge

Anders Asplund

Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Therése Westermark

Enhetschef, Enheten för upphandling på...

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd

Livesänd

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 3500 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Upphandlingsrättsdagen

Tillfälle: den 24 november 2022 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Upphandlingsrättsdagen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk sammanfattar kammarrättens dom.

18 aug 2022

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandlingen av apkoppsvaccin. Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i dessa frågor.

17 aug 2022

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

17 aug 2022