Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Korruption vid offentlig upphandling

Korruption vid offentlig upphandling

Om kursen

Denna kurs presenterar relevant lagstiftning om offentlig upphandling tillsammans med de bestämmelser som specifikt blir aktuella vid korruptionsfrågor. Detta rör sig om bestämmelserna i brottsbalken om mutor samt i förvaltningslagen och kommunallagen om jäv. Vi behandlar även jäv vid marknadsdialog och upprättande av upphandlingsdokument, gränserna för och lämpligheten av gåvor och representationsluncher, sekretess före, under och efter upphandlingen samt de medel och möjligheter som finns för att motarbeta korruption.

Efter avslutad kurs kan du förvänta dig att ha en förbättrad kunskap om bestämmelserna om korruption i svensk lagstiftning. Du kommer även att lämna kursen med bättre färdigheter i att identifiera förekomsten av korruption i offentlig upphandling och ha förmåga att bedöma lagligheten av olika typer av förfaranden ur ett korruptionsperspektiv.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som vill få kunskap om vad som utgör korruption i offentlig upphandling och vilka bestämmelser som finns, men även till dig som vill lära dig mer om möjligheterna att agera mot korruption. Du behöver inga förkunskaper i ämnet för att kunna gå denna kurs.

Programpunkter

  • Begreppet korruption i offentlig upphandling
  • Gränser för gåvor och representation
  • Bestämmelserna om mutor och andra gynnanden
  • Leverantörers rättigheter och skyldigheter
  • Uteslutningsgrunder och self-cleaning
  • Jäv vid olika faser i upphandlingen
  • Lagen om företagshemligheter
  • Rättsmedlen vid korruptionsbrott
  • Vägledande avgöranden om mutbrott
  • Att motarbeta korruption – antikorruptionspolicies

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Korruption vid offentlig upphandling

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024