Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling

Om kursen

Upphandlande myndigheter och enheter har inom ramen för upphandlingsprinciperna stor frihet att bestämma föremålet för sin upphandling. Det ger en god grund för beställarsidan att bestämma vad som ska premieras samt att upphandla för att bidra till ökad hållbarhet. De senaste åren har omvärldsfaktorer dessutom ökat förväntningarna på mer hållbara upphandlingar hos såväl allmänheten som politiken.

Men vad är egentligen hållbarhet? Och vilka krav kan beställaren ställa? Spelar det någon roll var de anges i upphandlingsdokumenten? Går det att ställa krav som går utöver EU-harmoniserad lagstiftning? Och hur kan beställarorganisationen arbeta med avtalsuppföljningen?

I kursen talar vi om hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och ger dig kunskap och verktyg för att genomföra hållbara upphandlingar med beaktande av dina praktiska förutsättningar.

Efter avslutad kurs ska du ha övergripande kännedom om grundläggande delar av det upphandlingsrättsliga regelverket och gällande rättspraxis som du ska kunna tillämpa i din dagliga verksamhet för att bidra till upphandlingar där hållbarheten är i fokus.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling som chef, politiker, beställare eller medlem i en referensgrupp för en upphandling.

Programpunkter

  • Agenda 2030
  • Miljömässig hänsyn
  • Sociala aspekter
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Kommande lagändring
  • Goda råd och tips på hållbarhetskriterier

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jens Nilsson

Kursledare

Jens Nilsson Advokat, Senior Associate, Kilpatrick
Louise Ljöstad

Kursledare

Louise Ljöstad Biträdande jurist, Kilpatrick

Louise är biträdande jurist på Kilpatrick Townsend och är specialiserad på offentlig upphandling.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 5250 kr exklusive moms

Kurs: Hållbar upphandling

Tillfälle: den 17 oktober 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Hållbar upphandling

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 5750 kr exklusive moms

Kurs: Hållbar upphandling

Tillfälle: den 17 oktober 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Hållbar upphandling

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024