Kurs

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling

Om kursen

Upphandlande myndigheter och enheter har inom ramen för upphandlingsprinciperna stor frihet att bestämma föremålet för sin upphandling. Det ger en god grund för beställarsidan att bestämma vad som ska premieras samt att upphandla för att bidra till ökad hållbarhet. De senaste åren har omvärldsfaktorer dessutom ökat förväntningarna på mer hållbara upphandlingar hos såväl allmänheten som politiken.

Men vad är egentligen hållbarhet? Och vilka krav kan beställaren ställa? Spelar det någon roll var de anges i upphandlingsdokumenten? Går det att ställa krav som går utöver EU-harmoniserad lagstiftning? Och hur kan beställarorganisationen arbeta med avtalsuppföljningen?

I kursen talar vi om hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och ger dig kunskap och verktyg för att genomföra hållbara upphandlingar med beaktande av dina praktiska förutsättningar.

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling som chef, politiker, beställare eller medlem i en referensgrupp för en upphandling.

Efter avslutad kurs ska du ha övergripande kännedom om grundläggande delar av det upphandlingsrättsliga regelverket och gällande rättspraxis som du ska kunna tillämpa i din dagliga verksamhet för att bidra till upphandlingar där hållbarheten är i fokus.

Programpunkter

 • Agenda 2030
 • Miljömässig hänsyn
 • Sociala aspekter
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Kommande lagändring
 • Goda råd och tips på hållbarhetskriterier

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Sylvia Lindén

Kursledare

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 5250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Hållbar upphandling

Tillfälle: den 24 mars 2023 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Hållbar upphandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 5250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Hållbar upphandling

Tillfälle: den 3 oktober 2023 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Hållbar upphandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023