Kurs

Upphandling inom försörjningssektorerna - vad gäller enligt LUF?

Upphandling inom försörjningssektorerna - vad gäller enligt LUF?

Om kursen

Välkommen till en heltäckande grundkurs om regelverket kring upphandling inom försörjningssektorerna!

Försörjningssektorerna omfattar bland annat kollektivtrafik, hamnverksamhet, drift av flygplatser, vattenförsörjning, elnät och posttjänster. Om du arbetar inom dessa sektorer ska du följa bestämmelserna i lagen (2016:1147) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Under dagen ges en grundlig genomgång av reglerna inom området och som deltagare kommer du att få en gedigen kunskap om alla delar av upphandlingsförfarandena inom LUF.

Kursen riktar sig till dig som jurist, upphandlare, inköpare, leverantör eller annan som arbetar eller ska börja arbeta med upphandlingar inom försörjningssektorerna. Kursen är i första hand en grundkurs för nya upphandlare, inköpare och leverantörer, men passar även för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper.

Programpunkter

 • Begreppet korruption i offentlig upphandling
 • Gränser för gåvor och representation
 • Bestämmelserna om mutor och andra gynnanden
 • Leverantörers rättigheter och skyldigheter
 • Uteslutningsgrunder och self-cleaning
 • Jäv vid olika faser i upphandlingen
 • Lagen om företagshemligheter
 • Rättsmedlen vid korruptionsbrott
 • Vägledande avgöranden om mutbrott
Andrea Sundstrand

Kursledare

Andrea Sundstrand Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd.  Hos JP Infoner håller Andrea bland annat utbildning inom offentlig upphandling.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Upphandling inom försörjningssektorerna - vad gäller enligt LUF?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023