Kurs – Skoljuridik för lärare i grund- och gymnasieskolan

Juridik_for_larare_i_grund-_och_gymnasieskolan_16x9.jpgListan med juridiska frågor som en lärare måste kunna ta ställning till är lång: Vad får en lärare egentligen göra när elever stökar och stör i klassrummet? Vilka åtgärder är ok och när gör läraren sig i stället skyldig till kränkande behandling eller till och med brott? Vad gäller om en lärare får kännedom om missförhållanden i ett sms eller kanske på Facebook? Hur ska en lärare tänka när det gäller offentlighet, sekretess och GDPR i kontakten med föräldrar? Är det kanske skillnad på kommunala och fristående skolor? Och vilket ansvar har läraren för en elev som sticker från skolan och tar bussen till stan, för att ta några exempel.

Av skollagen följer att lärare inte bara ”bör”, utan ”ska” ha insikt i den juridik som gäller i skolan och det är huvudmannens ansvar att se till att den kunskapen finns. Därför erbjuder vi en heldagsutbildning som handlar om de juridiska frågor som ofta blir aktuella i grund- och gymnasielärares vardag.

Kursen vänder sig till dig som är lärare i grund- eller gymnasieskolan och som måste lära dig mer om den juridik som reglerar din vardag. Utbildningen är anpassad såväl för dig som arbetar i kommunal som i fristående skola och den koncentrerar sig enbart på lärarens roll med konkreta, praktiska exempel från skolans värld. Som alltid på våra utbildningar finns det gott om utrymme för deltagarnas egna frågor som man dessutom gärna får skicka in i förväg.

Kursledare

Marie Runelid

Kommunjurist i Karlstad

Marie Runelid är kommunjurist i Karlstad och undervisar också på rektorsprogrammet. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom skoljuridik.

PROGRAMPUNKTER

  • Lärares exklusiva uppgifter
  • Lärares ingripanden – kränkande behandling och gränsdragningar
  • Lärares kontakter med vårdnadshavare – utlämnande av uppgifter, rätt till information m.m.
  • Lärares skyldighet att anmäla kränkningar
  • Lärares hantering av information i digitala kanaler
  • Lärares tillsynsansvar