Kurs

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

Om kursen

Förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff är alla instrument som enligt miljölagstiftningen kan användas i ingripande syfte. Regleringen kring dessa instrument innehåller dock begränsningar för att säkerställa att den enskilde inte blir felaktigt behandlad eller utsatt för godtycke. Sanktionsmöjligheterna har därför blivit tämligen komplicerade att tillämpa.

Kursen Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten ger en genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Även begränsningar när det gäller ingripanden behandlas och viss fördjupning sker i såväl regler om viten och sanktionsavgifter som miljöbalkens straffregler. Rättspraxis från Högsta domstolen och mark- och miljööverdomstolen redovisas och det ges stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete möter frågor som berör olika former av sanktioner inom det miljörättsliga området. Det kan vara i rollen som handläggare i domstol eller på myndighet, advokat eller annan jurist liksom andra konsulter eller rådgivare.Programpunkter

 • Genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden
 • Begränsningar och möjligheter att ingripa
 • Rättssäkerhetsgarantier
 • Föreläggandets utformning
 • Vad som är möjligt och inte möjligt med viten
 • Hur ett vitesföreläggande ska se ut
 • När är det lämpligt med löpande viten
 • Förordning om miljösanktionsavgifter
 • Varför företagsböter anses mer effektivt än straffsanktioner enligt miljöbalken
 • Miljöbalkens straffregler

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kommentarer från tidigare kurstillfällen;
"Väldigt bra och tydligt. Roligt med hänvisning till passande fall"
"Intressant och bra kurs. Kunnig föreläsare"
"Mycket lärorik kurs, lyxig mat och dryck. Jätteduktig föreläsare"


Omdöme om kursen (4,6/5)

Omdöme om kursen (4,6)

Baseras på 8 kursdeltagare

Stefan Rubenson

Kursledare

Stefan Rubenson Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP LaglistaMiljö

  Upptäck en enkel och användarvänlig lagbevakningstjänst inom miljöområdet med personlig vägledning av jurister.