Kurs – Buller – regelverket vid byggande och tillstånd

Buller_och_planering_nyheter_och_aktuella_fragor_16x9.jpg

Förekomsten av buller i samhället till följd av trafik, industrier och förtätning av städer med mera ökar konstant. Juridiska frågeställningar om buller uppkommer i alla möjliga situationer, som i samband med ny bebyggelse i stadsnära områden, ombyggnationer i stadsnära områden, byggnationer i närheten av kommunikationsanläggningar eller vid ändringar och omprövningar av verksamheter.

Kursen ger dig en övergripande genomgång av och förståelse för regelverket om buller. Dessutom sker fördjupningar bland annat i den senaste tidens lagändringar och ny rättspraxis inom området. Vi går igenom reglerna om buller i miljöbalken, plan- och bygglagstiftningen, förordningen om trafikbuller och myndigheternas föreskrifter och vägledningar. Diskussioner om gällande lagstiftning och praxis varieras med seminarieövningar.     

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bullerfrågor vid till exempel exploatering och utveckling inom fastighet och miljö, inom såväl privat som offentlig verksamhet. Kursen passar även den som inte har tidigare förkunskaper på området.

Kursledare

Tomas Fjordevik

Advokat, Foyen Advokatfirma

Föreläsare är advokat Tomas Fjordevik från Foyen Advokatfirma. Tomas är verksam i byråns mark- och miljörättsgrupp och har mer än 15 års erfarenhet av miljörätt. Han har tidigare jobbat som miljöjurist på Swedavia AB med fokus bland annat på bullerfrågor runt de statliga flygplatserna.     

Programpunkter för utbildningen

  • Övergripande om var buller regleras (miljöbalken, plan- och bygglagen, trafikbullerförordningen, Naturvårdsverkets föreskrifter, vägledningar från Naturvårdsverket och Boverket etcetera)
  • Kort om tillståndsprocessen i miljöbalken
  • Kort om detaljplane- och bygglovsprocessen
  • Vad säger miljöbalken om buller?
  • Vad säger plan- och bygglagstiftningen om buller?
  • Kopplingen mellan miljöbalken och PBL
  • Trafikbullerförordningen
  • Industri- och annat verksamhetsbuller
  • Övrigt buller