Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Offentlighet, sekretess och outsourcing av IT tjänster inom den offentliga verksamheten

Offentlighet, sekretess och outsourcing av IT tjänster inom den offentliga verksamheten

Om kursen

Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar medborgare att begära ut information från myndigheter, är en fundamental princip i en demokrati. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip, vilket är av yttersta vikt för en tjänsteman som arbetar med allmänna handlingar och/eller sekretessreglerade uppgifter. Kursen kommer även behandla hur offentlighetsprincipen samspelar med rätten till skyddet för den personliga integriteten i dataskyddsförordningen (GDPR) Avslutningsvis ges exempel på hur problem kan uppstå när offentlighets- och sekretesslagen ska tillämpas i den moderna informationsteknologiska miljön, till exempel i samband med outsourcing av IT.

Den 1 juli 2023 infördes en ny sekretessbrytande regel för it-outsourcing i OSL, innebärande att en myndighet nu kan lämna ut sekretessreglerade uppgifter till en leverantör eller annan myndighet för uppdraget att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgiften, om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. Lagändringen, nya tekniska lösningar och offentlighetsprincipens fundamentala ställning gör denna kurs både viktig och aktuell.

Centrala frågor som kommer att behandlas under kursens gång:

 • Hur påverkas reglerna om offentlighet- och sekretess av den moderna informationsteknologiska utvecklingen
 • Kan myndigheter outsourca IT, eller bryter man då mot reglerna om tystnadsplikt i OSL och reglerna i GDPR?
 • Hur kopplas regelverket i GDPR till reglerna i OSL?

Efter avslutad kurs förväntas du ha fått fördjupad kunskap i offentlighetsprincipen, vad myndigheter ska tänka på vid IT-outsourcing samt hur GDPR och OSL samverkar vid aktuella frågor.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till dig som tjänsteman hos kommunala och statliga myndigheter eller till dig som på annat sätt arbetar med uppgifter och handlingar som omfattas av OSL och offentlighetsprincipen. Kursen passar lika bra för dig med juridisk utbildning som för dig med en annan bakgrund.

Programpunkter

 • GDPR-sekretess
 • Upphandlingssekretess
 • Sekretess till skydd för affärs- och driftsförhållanden
 • Rättsliga utgångspunkter vid överföring av personuppgifter till tredjeland.
 • Vägledningar och beslut från tillsynsmyndigheter inom EU.
 • Genomgång av de nya standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES-området.
 • Risker för de registrerade och för organisationen.
 • Outsourcingavtal – tjänsteinnehåll, servicenivåer, prismodeller.
 • Projektavtal – specifikation, försening, immateriella rättigheter, prismodeller.
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet enligt GDPR.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Karl-Fredrik Björklund

Kursledare

Karl-Fredrik Björklund Advokat och partner, Hellström Advokatbyrå KB

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5990 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet, sekretess och outsourcing av IT-tjänster inom den offentliga verksamheten

Tillfälle: den 10 oktober 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet, sekretess och outsourcing av IT-tjänster inom den offentliga verksamheten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet, sekretess och outsourcing av IT-tjänster inom den offentliga verksamheten

Tillfälle: den 10 oktober 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet, sekretess och outsourcing av IT-tjänster inom den offentliga verksamheten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024