Kundanpassad utbildning – Praktisk processrätt för socialtjänsten

Utbildningen syftar till att ge dig som representant för socialtjänsten en grund att stå på inför muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Efter genomgången utbildning är tanken att du ska känna dig trygg i hur en domstolsprocess går till och hur du kan förbereda dig inför förhandlingen.

Utbildningen kan ses som ett första steg inför att hantera processer på egen hand. Under utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper i parternas roller, hur processen i domstol går till från kallelse till dom. Vi går även igenom hur du ska förbereda ditt agerande under förhandlingen och vad du ska tänka på när det är din tur att prata. Utbildningen innehåller även ett praktiskt moment där du får möjlighet att öva på dina nyförvärvade kunskaper. Utbildningen är inriktad mot förhandlingar i tvångsmål, LVU och LVM. Utbildningen riktar sig mot handläggare och chefer. 

Förslag till kursinnehåll

  • Nya regler i LVU
  • Vilka är inblandade i en förhandling – roller?
  • Hur går det till under en förhandling – det formella förfarandet
  • Vad behöver handläggare förbereda sig på inför förhandling?
  • Sakframställan/utveckling av grunderna
  • Frågor och att bemöta argument
  • Slutanförandet
  • Praktiska övningar
  • Tid för frågor

Utbildningen omfattar en heldag, och den hålls antingen på din arbetsplats eller i våra lokaler i Stockholm, Helsingborg eller Karlstad. Vill du och dina kollegor hellre gå kursen via videokonferens går det alldeles utmärkt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!