hammer lagkommentar till lagen om uthyrning av egen bostad

Lagkommentaren är skriven av Vanja Lycke och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om uthyrning av egen bostad

I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad återfinns de särskilda regler som gäller vid uthyrning av en egen bostad, det vill säga en ägarlägenhet, bostadsrätt eller villa. Reglerna innebär att den som hyr ut sin egen bostad under vissa förhållanden får ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra, till skillnad mot vad som gäller för hyresrätter där hyresgästen i princip inte får ta ut en högre hyra än vad han eller hon själv betalar. Vidare saknar hyresgästen vid dessa förhyrningar besittningsskydd.

I denna lagkommentar kommenteras lagen paragraf för paragraf. Kommentaren redogör för lagstiftarens intentioner med bestämmelserna och relevant praxis från domstolar, framför allt från hovrätterna och Högsta domstolen. Kommentaren uppdateras regelbundet med lagändringar och nya avgöranden.

Kommentaren är ett verktyg för att förstå regelverket och ger ledning för dess tillämpning för yrkesverksamma. En felaktig bedömning av bland annat vilka bostäder som omfattas av reglerna och vilken hyra som kan tas ut kan ge upphov till problem för såväl uthyraren som den som hyr bostaden i andra hand.

Författare

Vanja Lycke

Hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023