hammer lagkommentar till kommunallagen

Lagkommentaren till kommunallagen, skriven av Lars Clevesköld, beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till kommunallagen

Kommunallagen reglerar och fastställer grunderna för verksamheten inom kommuner och regioner, inklusive deras angelägenheter, organisation och verksamhetsformer. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om kommunernas ledning, personal, samt medborgarnas delaktighet och insyn.

Lagen är uppdelad i 13 kapitel och denna lagkommentar tar upp varje paragraf i detalj. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Varje paragraf åtföljs av relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin för att ge en bred och välinformerad förståelse. 

Lagkommentaren är avsedd att vara till nytta för myndigheter och domstolar som tillämpar lagen, men den är även tillgänglig och användbar för andra som påverkas av kommunal verksamhet och vill ha en djupare insikt i dess regler och tillämpningar.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023