hammer lagkommentar till bostadsrättslagen

Paragrafvis lagkommentar till bostadsrättslagen av Vanja Lycke. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen (1991:614) reglerar förutsättningarna för att starta och driva en bostadsrättsförening samt de rättigheter och skyldigheter som föreningen och bostadsrättshavarna har till varandra. De första föreningarna som skapades när personer gick ihop och förvärvade eller byggde flerfamiljshus benämndes ”bostadsförening upa” där upa står för utan personligt ansvar. När föreningarna ökade i antal ville lagstiftaren reglera vad som skulle gälla mellan parterna och bostadsrättslagen infördes redan år 1930. Den har därefter förändrats flera gånger och den lag som nu gäller trädde i kraft den 1 juli 1991.

År 2021 bodde cirka 20 procent av Sveriges hushåll i bostadsrätter och det finns över en miljon bostadsrätter i landet. År 2019 överläts bostadsrätter till ett värde om 247 miljarder kronor. Bostadsrättsföreningar blir fler och fler samtidigt som föreningarnas förvaltning och ekonomi påverkar många människor. Kommentaren är ett verktyg för att förstå regelverket och ger ledning för dess tillämpning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar.

I denna lagkommentar kommenteras lagen paragraf för paragraf. Kommentaren redogör för lagstiftarens intentioner med bestämmelserna och relevant praxis från domstolar, framför allt från hovrätterna och Högsta domstolen. Kommentaren uppdateras regelbundet med lagändringar och nya avgöranden.

Under produktion

I följande lagkommentar är paragrafer i flera kapitel kommenterade. Resterande kapitel och paragrafer publiceras löpande.

Författare

Vanja Lycke

Hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Giltighetstiden för regleringen av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder förlängs.

18 apr 2023

Ett brev från kund till entreprenör ansågs inte utgöra ett skadeståndskrav enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Det fastställer Högsta domstolen.

18 apr 2023

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023