hammer lagkommentar till distansavtalslagen

Lagkommentar till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Agnes Hammarstrand och Anna Ersson kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till distansavtalslagen

I takt med den ökade e-handeln har lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) fått allt större praktisk betydelse. Syftet med distansavtalslagen är att skydda konsumenter som ingår distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det primära innehållet i lagen är näringsidkarens omfattande informationsskyldighet och konsumentens rätt att ångra avtalet inom 14 dagar (ångerrätt).

Den första lagen om hemförsäljning infördes 1971 och dagens distansavtalslag infördes 2005. Sedan dessa har det skett omfattande ändringar i lagen, framför allt 2014 då Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter genomfördes i svensk rätt. Lagen uppdaterades senast 2022, då i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ett moderniserat konsumentskydd. Distansavtalslagen samspelar med ett stort antal andra lagar, såsom marknadsföringslagen och prisinformationslagen.

I denna lagkommentar kommenteras distansavtalslagen paragraf för paragraf.  Kommentaren är skriven ur ett praktiskt perspektiv och fokuserar på de frågor som är vanligt förekommande för företag som säljer varor och tjänster på distans. Kommentaren vänder sig till såväl jurister som andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor som omfattas av distansavtalslagen, såsom till exempel e-handelschefer, marknads- och kommunikationsansvarig samt kundtjänst.

Författare

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi

Anna Ersson

Advokat på Advokatfirman Delphi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till avtalslagen

    Lagkommentar till avtalslagen skriven av advokat och juris doktor Jon Kihlman. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson från Advokatfirman Delphi har skrivit en ny lagkommentar till distansavtalslagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek.  Läs vår intervju med dem!

27 apr 2023

Vi har haft nöjet att intervjua Antonia Krzymowska, advokat och juris doktor, som har skrivit lagkommentar till fastighetsmäklarlagen.

29 nov 2022

HD har nu klargjort att en särbo och som förlorat sin älskade inte faller in i den ersättningsberättigade kategorin.

14 jun 2021