Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

”Kommentaren är nu fullständig och jag genomför löpande uppdateringar när nya rättsfall eller ny lagstiftning tillkommer”

antonia_krzymowska.jpg

Nu finns en ny lagkommentar till fastighetsmäklarlagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Vi har haft nöjet att intervjua Antonia Krzymowska, advokat och juris doktor, som är författare till kommentaren. Antonia har forskat i och arbetat med mäklarrättsliga frågor i drygt 11 år och har agerat som såväl rådgivare som sakförare i domstol.

Berätta om kommentaren till fastighetsmäklarlagen!

Den 1 juli förra året trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft med stora redaktionella förändringar och även vissa materiella förändringar jämfört med tidigare lag. Fastighetsmäklarlagen är en viktig reglering för att säkerställa en trygg fastighetsförmedling och det har därför varit ett väldigt givande arbete att skriva kommentaren. Det har dessutom känts extra betydelsefullt att skriva en kommentar till en helt ny lag som nyligen trätt i kraft och där många efterfrågat vägledning och klargöranden om vad som faktiskt gäller nu.  

Vilken är den största förändringen med den nya fastighetsmäklarlagen?

En nyhet i lagen är att det inte bara är den fysiske fastighetsmäklaren som ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen, utan även det företag i vilket mäklaren arbetar. Fastighetsmäklarföretaget har alltså blivit registreringspliktigt med det näringsrättsliga ansvaret som då följer. Dessutom har en helt ny registreringskategori införts för lokalförmedlare, det vill säga de mäklare som förmedlar kommersiella lokaler med hyror som överstiger 10 000 euro i månaden. Det har i praktiken visat sig vara en hel marknad som från och med förra sommaren föll in under fastighetsmäklarlagens reglering. I kommentaren behandlar jag bland annat hur lagens bestämmelser kan och bör tillämpas på dessa aktörer.

Hur bedömer du det fortsatta arbetet med kommentaren?

Kommentaren är nu fullständig och jag genomför löpande uppdateringar av kommentaren när nya rättsfall eller ny lagstiftning tillkommer. I och med att fastighetsmäklaren har en så central roll vid bostadsköpen och därmed ett nära samband med människors privatekonomi, är det tydligt att domstolar löpande kommer få pröva fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning och att lagstiftaren kommer ha anledning att återkomma till lagen framöver. Nu har man till exempel redan beslutat om en lagändring i fastighetsmäklarlagen i ledet av att trygga bostadsrättsmarknaden. Bland annat kommer fastighetsmäklare från och med årsskiftet 2022/23 i objektbeskrivningen informera om en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning.

Publicerad 29 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson från Advokatfirman Delphi har skrivit en ny lagkommentar till distansavtalslagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek.  Läs vår intervju med dem!

27 apr 2023

HD har nu klargjort att en särbo och som förlorat sin älskade inte faller in i den ersättningsberättigade kategorin.

14 jun 2021

Begreppet förhandla har inte bara betydelse vid handelsagentur utan också i den allmänna avtalsrätten beträffande frågan om avtalsbundenhet.

9 feb 2021