”I takt med den ökade e-handeln har distansavtalslagen fått stor praktisk betydelse”

agnes-och-anna-intervju.jpg

Advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson från Advokatfirman Delphi har skrivit en ny lagkommentar till distansavtalslagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek.  I den här intervjun berättar de bland annat om vad som har varit mest givande med att skriva kommentaren och varför den är viktig och behövs.

Hej Agnes och Anna, kan ni berätta lite kort om er själva och er bakgrund?


Vi arbetar som advokater och är specialiserade inom bland annat konsument- och e-handelsjuridik. Vi har många års erfarenhet av att praktiskt arbeta med distansavtalslagen och andra centrala konsumentlagstiftningar. Tillsammans med ett stort team jurister på Advokatfirman Delphi hjälper vi företag att till exempel granska sina sajter och skriva juridiska texter och avtal samt bistår e-handlare och retail-kedjor med internationella lanseringar.

Hur kan lagkommentaren till distansavtalslagen användas och för vem är den skriven?


Lagkommentaren är skriven ur ett praktiskt perspektiv och fokuserar på de frågor som vi ofta får från företag som vänder sig till oss för att få hjälp. Kommentaren riktar sig till såväl jurister som andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor som omfattas av distansavtalslagen, såsom till exempel e-handelschefer, marknads- och kommunikationsansvariga samt kundtjänst.

Varför är kommentaren viktig och behövs?


I takt med den ökade e-handeln har distansavtalslagen fått stor praktisk betydelse och det är många bolag som behöver följa reglerna. Den är en central lagstiftning inom konsumenträtten och innehåller omfattande bestämmelser om informationsskyldighet och den ger konsumenten rätt att ångra avtalet inom 14 dagar (ångerrätt).

Vad har varit roligast och mest givande med att skriva kommentaren?


Allt ifrån att djupdyka i rättsfall till att beskriva paragraferna utifrån ett praktiskt perspektiv har varit både roligt och givande. Att skriva kommentaren tillsammans har dessutom bidragit till att vi haft många intressanta diskussioner längs vägen. Vi är så glada över att ha fått förtroendet att skriva den här kommentaren!

Publicerad 27 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till distansavtalslagen

    Lagkommentaren är skriven av Agnes Hammarstrand och Anna Ersson som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Nyheter

Vi har haft nöjet att intervjua Antonia Krzymowska, advokat och juris doktor, som har skrivit lagkommentar till fastighetsmäklarlagen.

29 nov 2022

HD har nu klargjort att en särbo och som förlorat sin älskade inte faller in i den ersättningsberättigade kategorin.

14 jun 2021

Begreppet förhandla har inte bara betydelse vid handelsagentur utan också i den allmänna avtalsrätten beträffande frågan om avtalsbundenhet.

9 feb 2021