Vill du ha ett smidigt och flexibelt rådgivningsavtal som gör det enkelt att avropa rådgivning löpande? Då är Rådgivningsavtal Flex perfekt för dig! 

Det finns flera fördelar med ett löpande abonnemang på rådgivning. Som avtalskund hos oss blir du prioriterad och får förtur med dina rådgivningsärenden. Du väljer själv hur många rådgivningstimmar du vill ha i din timbank, månads-, kvartals-, eller årsvis. Med abonnemanget blir priset också förmånligare. Rådgivningsavtal Flex – ett smartare och smidigare sätt att avropa rådgivning!

Exempel på frågor som vi kan hjälpa dig med att besvara:

  • Är det möjligt att stänga av en elev som kränkt sin klasskamrat?
  • Har en vårdnadshavare rätt att ta del av alla uppgifter om sitt barn?
  • Vilka uppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut? Är frånvaro och betyg alltid offentliga uppgifter?
  • Är ett beslut om åtgärdsprogram överklagbart? Vad gör rektorn om det kommer in ett överklagande?

Vi kan också hjälpa till med ärenden, processer och med uppdrag inför organisationsförändringar, exempelvis:

  • Elevärenden om kränkande behandling, särskilt stöd eller avstängning
  • Översyn av delegationsordningen eller planen mot kränkande behandling
  • Rättsutredning – inför organisationsförändring eller ny lagstiftning. Lever kommunen upp till kraven?

Kontakt

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

E-post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60